АНТРОПОЦЕНТРИЧНІ КОНЦЕПТИ ЕПІСТОЛЯРНОГО ТЕКСТУ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

Випуск 63-2 (2022)

М. М. Гнатюк, д-р філол. наук, проф.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Розглянуто антропоцентричні концепти епістолярного тексту Григорія Сковороди, його естетичні погляди і життєве кредо в теоретичних проекціях гуманітаристики. Акцентується на діалогічних
зв’язках листів видатного філософа-мислителя, письменника, педагогапросвітителя з Біблією, специфіка онтологічних, національних вимірів буття, феномени його свідомості. Досліджено індивідуальне, неповторне бачення світу, проектоване на загальнокультурний контекст, сповідувані митцем художньо-філософські концепції буття в контексті сучасної доби.
Ключові слова: антропоцентризм, концепт, епістолярний текст, Бог, Біблія, дух, душа, серце, слово, буття, свідомість.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(63).54-62

Список використаної літератури

1. Андієвська Е. Маратонський біг. – Київ, 2016. 2. Гончар О. Собор. – Київ, 1989. 3. Дзюба І. З криниці літ: У 3т.: т. 1, 2, – Київ, 2006. 4. Жулинський М. Українська література: творці і твори. – Київ, 2011. 5. Ковалинський М. Листи до Г. Сковороди //http://litopys.org.ua/skovoroda/ skov2.htm. 6. Сковорода Г. Твори: У 2 т.: т. 2. – Київ, 1994. 7. Шевченко Т. Кобзар. – Київ, 1979.