АВТОРСЬКАПОЗИЦІЯІ.НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО ВКАЗЦІ”СКРИВДЖЕНІЙНЕСКРИВДЖЕНІ”

Архів, Випуск 57 (2019)

Михайло Конончук,
канд. філол. наук, доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Проаналізовано казку І. С. Нечуя-Левицького “Скривджені й нескривджені”, історію її написання, друкування та ідейний зміст. Зроблено висновок, що в казці автор виявляє свою громадянську позицію.

Ключові слова: казка, алегорія, персонажі, ідейний зміст.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.3(57).123-127

Список використаної літератури

1.Нечуй-ЛевицькийІ.Зібр.творів:у10т./І.Нечуй-Левицький.–К.,1965–1968. 2.Нечуй-ЛевицкийИ.С.Повестиирассказы/И.С.Нечуй-Левицкий.–М., 1964.–574с. 3.ТараненкоМ.П.І.С.Нечуй-Левицький:семінарій /М.П.Тараненко. – К., 1984.–183с. 4.БілецькийО.ІванСеменовичЛевицький(Нечуй)/О.Білецький//Українська літератураХІХ–початкуХХстоліття:у5т./О.Білецький.–К.,1965.–Т.2.– С.317–367