БАРОКОВІ РИСИ ОБРАЗНОЇ СИСТЕМИ В ДРАМАТУРГІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Випуск 61 (2021)

О. М. Сліпушко, А. О. Катюжинська

Анотація

Досліджено драматургію Лесі Українки, зокрема твори “Одержима”, “Кассандра”, “Лісова пісня”. Особливу увагу приділено аналізу образної системи, на основі чого розглянуто особливості художньої репрезентації барокових рис в інтерпретаційних моделях таких образів, як Міріам (“Одержима”), Кассандра (“Кассандра”), Мавка (“Лісова пісня”). Доведено, що однією з провідних барокових світоглядних характеристик поетеси є синтез середньовічного теоцентризму з біблійної домінантою й ренесансного антропоцентризму з гуманізмом та ідеєю свободи волі й вибору. Зазначено, що у драматичних творах Леся Українка подає образи сильних особистостей, які, керуючись біблійними істинами й вірою в Бога, самостійно обирають свою долю відповідно до власних переконан. Наголошено на тому, що поетеса робить акцент на праві кожної людини, наділеної свободою волі й вибору, на свої почуття й емоції, що простежується в інтерпретаційних моделях образів. Акцентовано увагу на яскраво вираженому у художній концепції Лесі Українки символізмі, характерному для літератури епохи Бароко.

Ключові слова: бароковий світогляд, теоцентризм, антропоцентризм, гуманізм, свобода волі й вибору, символізм, Леся Українка, драматургія.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(61).143-149

Список використаної літератури

1. Агеєва В. Проблема комунікативного розриву в драматичній поемі "Кассандра". Наукові записки. 1999. Т. 9. Ч. 1. С. 11–21. 2. Бичко А. Леся Українка: Світоглядно-філософський погляд. Київ: Український Центр духовної культури, 2000. 186 с. 3. Гундорова Т. Fеmina melancholica. Стать і культура в ґендерній утопії Ольги Кобилянської. Київ: Критика, 2002. 272 с. 4. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. Київ: Либідь, 1999. 447 с. 5. Пастух Б. Форми свободи у драматургії Лесі Українки. Слово і Час. 2019. Вип. 2. С. 16–21. 6. Поліщук Я. Tragikos як естетична якість драматургії Лесі Українки. Леся Українка і сучасність. Т. 4. Кн. 1. С. 33–45. 7. Сулима М. "Лісова пісня" Лесі Українки і прототипи її героїв. Ізборник 2012–2016. Дослідження. Критика. Публікації / Упор., ред. В. Сулима. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. С. 131–137. 8. Українка Леся Кассандра. Повне академічне зібрання творів: у 14 томах. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. Т. 2. С. 9–98. 9. Українка Леся Лісова пісня: Драма-феєрія в 3-х діях. Київ: Веселка, 2007. 175 с. 10. Українка Леся Одержима. Повне академічне зібрання творів: у 14 томах. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. Т. 1. С. 123–144.