БУВ “ЦІЛИМ ЧОЛОВІКОМ”, АБО Ж ДВОПІВКУЛЬНИЙ ФРАНКО

Архів, Випуск 49 (2017)

Анотація

Навряд чи продуктивно вкладати художньо-естетичну еволюцію
Франка у прокрустове ложе лінійного руху “від” і “до” чи розпинати на хрестовині некоректної опозиції народництво/модернізм. Він еволюціонвав зі збереженням попереднього досвіду та з перевіркою набутих знань, зокрема, власною художньою практикою. Багатогранний цей чоловік був таки справді “цілим”, за його ж висловом, який незрідка приписують Миколі Вороному.

Ключові слова: реалізм; традиціоналізм; народність; модернізм; психологія творчості; універсалізм.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Адельгейм Є. Естетичний трактат І. Франка і проблеми психології творчості / Є. Адельгейм // Франко І. Із секретів поетичної творчості. – К., 1969. – С. 61–62. 2. Антонич Б.-І. Повне зібр. творів / Б.-І. Антонич. – Львів : Літопис, 2009. 3. Ковальчук А. Художній простір як засіб психологізму (на матеріалі "кримінальної прози" І. Франка) / А. Ковальчук // Слово і Час. – 2001. – № 7. – С. 74–77. 4. Моренець В. Ефект високої башти / В. Моренець // Слово і Час. – 2016. – № 1. – С. 19–35. 5. Ткаченко А. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства) : підручник ; 2-е вид., випр. і доп. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2003. – С. 55–136. 6. Фізер І. Іван Франко: від соціологічної до психологічної зумовленості літератури / І. Фізер // Слово і Час. – 1993. – № 5. – С. 59. 7. Франкл В. Человек в поисках смысла / В. Франкл. – М. : Прогресс, 1990. – С. 46. 8. Франко І. Зібрання творів : у 50 т. / І. Франко. – К. : Наук. думка, 1976–1986. 9. Шмидт У. Теория литературного творчества у Ивана Франко / У. Шмидт // ІV Міжнародний конгрес україністів : Літературознавство. – К. : Либідь, 1999. – Кн. І. – С. 472.