“ЧОРНА РАДА” ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША В РАДІОПУБЛІЦИСТИЦІ ЮРІЯ ЛАВРІНЕНКА “ЛІТЕРАТУРНИЙ СВІТ”

Архів, Випуск 59 (2020)

М. М. Конончук
канд. філол. наук, доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Ідеться про заборонену в радянський час повість класика української літератури Пантелеймона Куліша “Чорна рада”, якій була присвячена серія радіопередач Юрія Лавріненка у проєкті “Літературний світ” на радіо “Свобода” в Нью-Йорку в 60-ті рр. ХХ ст.

Ключові слова: історія, повість, гетьманство, радіопубліцистика, Руїна, радіопроект, межусобиці, минуле.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(59).70-81

Список використаної літератури

Архів автора. Архів Української вільної академії наук (УВАН) США. Гончар О. Щоденники : у 3 т. / Олесь Гончар ; упоряд., підгот. текстів, ілюстр. матеріалу В. Гончар. – К., 2004. – Т. 3. – 606 с. Куліш П. Твори : у 2 т. / П. Куліш ; вступ. ст., упоряд. і прим. Є. Нахліка. – К., 1998. – Т. 1. – 750 с. Лук'яненко Л. Національна ідея і національна воля / Л. Лук'яненко. – К., 2006. – 288 с. Нахлік Є. Пантелеймон Куліш: особистість, письменник, мислитель : у 2 т. / Є. Нахлік. – К., 2007. – Т. 1. – 463 с. Новь. – СПб., 1885. – Т. 4, № 13. – 133 с. Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом. – Чернівці, 1911. – Т. 7. – 180 с. Письма П. Кулиша к О. Бодянскому // Киев. старина. – 1897. – Т. 58, кн. 9. – 408 с. Степаненко М. Публіцистична спадщина Олеся Гончара / М. Степаненко. – Полтава, 2008. – 396 с. Франко І. Зібр. творів : у 50 т. / І. Франко. – К., 1976–1986. Шевченко В. Україна духовна: постаті, події, явища / В. Шевченко. – К., 2008. – 572 с.