ДЕ РОЗХОДЯТЬСЯ ДОРОГИ: ЮРІЙ ЛИПА ПРО ТОПОС ВТРАЧЕНОГО РАЮ В ПОЛЬСЬКІЙ ПРОЗІ 20-30-их РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

Архів, Випуск 48-1 (2017)

Анотація

Розкрито літературно-критичні погляди Юрія Липи на польську прозу 20–30-х рр. ХХ ст., суперечливе відтворення в ній візії України, землі якої стали для окремих польських письменників втраченим раєм.

Ключові слова: романтизм, геополітичні розломи, історичні події, екзистенціальний час, втрачений рай, стереотипи

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Бурачинська Л. "Пожоґа" й "Революція" / Л. Бурачинська // Літературнонауковий додаток до "Нового часу". – 1938. – Ч. 22. – С. 3–22. 2. Липа Ю. Україна в сучасній польській літературі / Ю. Липа // Літературно-науковий вісник. – 1927. – Т. 93. – С. 280–297. 3. Прушинський М. Драма Пілсудського: війна 1920 р. Пер. з пол. / М. Прушинський. – К. : Лібра, 1997. – 372 с. 4. Радишевський Р. Юрій Липа: Україна у польській прозі // Радишевський Р. Українська полоністика: проблеми, школи, сильветки / Р. Радишевський. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010. – С. 577–583. 5. Рубчак Б. Кам′яні баби чи Світовид? / Б. Рубчак // Світовид. 1996. − Ч.2. − С. 82–96. 6. Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів Пер. з пол.: В 2 т. / М. Сивицький. В 2 т. – К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2005. – Т.1. – 352 с. 7. Сосновська Д. Стереотип України та українця в польській літературі / Д. Сосновська // Дзеркало тижня. – 2004. – 13 черпня. 8. Шелухін С. Варшавський договір між поляками й С. Петлюрою 21 квітня 1920 року / С.Шелухін. – Прага: Нова Україна, 1926. – 40 с. 9. Jaworski S. Awangarda. Wyd. 1-e / S. Jaworski. – Warszawa: Wyd. Szkolne i Piedagogiczne, 1992. – 436 s. 10. Kwiatkowski J. Dwudziestolecie międzywojenne / J. Kwiatkowski – Warszawa: PWN, 2002. – 596 s. 11. Kossak Z. Pożoga / Z. Kossak. – Kraków: Greg, 2008. – 240 s. 12. Żeromski S. Przedwiośnie / S. Żeromski. – Katowice: Wyd. MEA, 2014. – 368 s.