ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕАТРУ КОРИФЕЇВ В ЕМІГРАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Випуск 60 (2021)

Г. О. Бандура
канд. філол. наук, доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Здійснено аналіз публікацій еміграційних видань, присвячених діяльності театру корифеїв. Констатується, що театр ще з часів перших українських переселенців (“піонерської доби”) посідав вагоме місце в житті емігрантів. Відзначається, що вивчення феномену театру корифеїв було неодмінною складовою освіти, а дослідження його ставало предметом наукових студій, зокрема Д. Антоновича, І. Мірчука, М. Семчишина, С. Чорнія, В. Яніва. Встановлено, що в цих працях діяльність театру корифеїв розглядається не лише як визначне мистецьке явище, а й важливий чинник піднесення національної самосвідомості колонізованого українського народу. Останнє робило їх виразно полемічними щодо радянських театрознавчих досліджень, витриманих у дусі марксистської ідеології.

Ключові слова: театр корифеїв, еміграція, культура, освіта, наука.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.60.35-48

Список використаної літератури

1. Антонович Д. Триста років українського театру 1619–1919 та інші праці. Київ: ВІП, 2003. 416 с. 2. Антонович Д. Український театр: конспективний історичний нарис. Прага; Берлін: Нова Україна, 1923. 14 с. URL: https://diasporiana.org.ua/mistetstvo/ 12310- antonovich-d-ukrayinskiy-teatr-konspektivniy-istorichniy-naris 3. Галайда Я. Про театер та про розвиток його на Україні. Розвага. Ілюстрований калєндар на 1916–17 рр. Фарштадт: Видавниче товариство ім. Івана Франка, 1916. С. 276–283. URL: https://diasporiana.org.ua/periodika/rozvagailyustrovanyj- kalendar-na-1916-17-rr/ 4. Даниленко К. Драматичне Т-во імени Івана Котляревського у таборі Фрайштадт. Союз визволення України у Відні (1914–1918). Нью-Йорк: Червона Калина, 1979. С. 157–174. URL: https://diasporiana.org.ua/wp-content/ uploads /books/1595/file.pdf 5. Енциклопедія українознавства: Загальна частина. Т. 3. Гол. ред. В. Кубійович (репринтне відтворення). Київ: Ін-т археографії НАН України, 1995. С. 801–1230. 6. Історія української літератури: у 2 т. Київ: Вид-во Акад. наук УРСР, 1955. Т. 1. 731 с. 7. Карась А. Переднє слово. Семчишин М. Тисяча років української культури. Історичний огляд культурного процесу. 2-ге вид. Київ: Друга рука, 1993. С. V–VІ. 8. Литературная энциклопедия. Т. 5. Москва: Изд-во Коммунист. Акад., 1931. 784 стб. 9. Марунчак М. Історія преси, літератури і друку піонерської доби. Вінніпег: Накладом УВАН в Канаді, 1969. 284 с. URL: https://diasporiana.org.ua /istoriya/1774-marunchak-m-istoriya-presi-literaturi-i-druku-pionerskoyi-dobi/ 10. Мірчук І. Театр. Мюнхен: Інститут Заочного Навчання при Українському Вільному Університеті, 1952. 16 с. URL: https://diasporiana.org.ua/ wp-content/uploads/books/19609/file.pdf 11. Семчишин М. Тисяча років української культури. Історичний огляд культурного процесу. 2-ге вид. Київ: Друга рука, 1993. 550 с. 12. Чорній С. Карпенко-Карий і театр. Мюнхен–Нью-Йорк: Вид-во Український Вільний Університет, 1978. 176 с. URL: https://diasporiana.org.ua/ wp-content/uploads/books/3568/file.pdf 13. Янів В. Нарис української культури. Нью-Йорк: Видання Шкільної Ради, 1961. 96 с. URL: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads /books/9201/file.pdf