ДО ПИТАННЯ ПРО ІСТОРІЮ У ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ РОМАНІ: УКРАЇНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС

Архів, Випуск 56-2 (2019)

Анотація

У статті представлено теорію жанру історичного роману доби постмодернізму в перспективі сучасних українських досліджень, здійснених упродовж останніх двох десятиліть. Окреслено низку атрибутивних рис постмодерністського історичного роману та способів моделювання історії у сучасній художній прозі.

Ключові слова: історія, історичний роман, постмодернізм, сучасне українське літературознавство.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Бовсунівська Т. Основи теорії літературних жанрів / Т. Бовсунівська. – К.: “Київський університет”, 2008. – 511 с. 2. Бойніцька О. Англійський історіографічний роман помежів’я ХХ– ХХІ століття: генеза та жанрові модифікації: дис. докт. філол. наук: 10.01.04 / О. Бойніцька. – Київ, 2016. – 417 с. 3. Пащенко О. Історіософські концепції ars poetica О. Ольжича в контексті “Празької школи”: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 10.01.01 / О. Пащенко. – Київ, 2014. – 20 с. 4. Пешорда Д. Жанрові модифікації сучасного історичного роману: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 10.01.06 / Д. Пешорда. – Львів, 2001. – 26 с. 5. Романова О. Образ середньовіччя. Нариси про французький історичний роман / О. Романова. – Черкаси, 2014. – 120 с. 6. Сизоненко Н. Рівні актуалізації минулого в постмодерному історичному романі / Н. Сизоненко // Сучасні літературознавчі студії. – 2007. – № 4. С. 157–163. 7. Шевчук З. Засоби моделювання історії в постмодерній українській прозі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 10.01.06 / З. Шевчук. – Київ, 2006. – 28 с.