ДРАМАТУРГІЯ ТЕАТРУ КОРИФЕЇВ НА ПОЛТАВСЬКІЙ СЦЕНІ

Випуск 60 (2021)

С. В. Ленська
д-р філол. наук, доц., Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Полтава

Анотація

Розглянуто контактні та творчі зв’язки театру корифеїв з розвитком театрального мистецтва в Полтаві. На прикладі творчої історії Полтавського театру розкрито особисту участь М. Заньковецької, М. Садовського та І. Тобілевича у формуванні репертуару і підготовці акторів у 1900-ті роки, а також описані постановки за п’єсами М. Старицького та І. Карпенка-Карого на полтавській сцені впродовж ХХ ст. і нині.

Ключові слова: Полтавський академічний обласний музичнодраматичний театр імені М. В. Гоголя, театр корифеїв, М. Заньковецька, театральні вистави.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.60.92-102

Список використаної літератури

1. Вінок спогадів про Заньковецьку / упоряд. О. Ватуля, П. Долина, П. Перепелиця. Київ: Мистецтво, 1950. 255 с. 2. Віценя Л. Театр, як цілий світ. Зоря Полтавщини. 2020. 15 січня. URL: http://zorya.poltava.ua/teatr-jak-cilij-svit/ 3. Герцик Олександра Олексіївна. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Герцик_ Олександра_Олексіївна 4. Історія Полтавського театру. URL: https://teatr-gogolya.pl.ua/pro-teatr/ istoriya-teatru 5. Мар'яненко І. Минуле українського театру. Київ: Мистецтво, 1953. 184 с. 6. "Несказаного дивний світ...". URL: http://mtlib.org.ua/publikatsii/23- neskazanogo-divnij-svit.html 7. Нитченко Д. Із спогадів артистки М. Малиш-Федорець (М. Мартинюк) (1885–1960). Література та культура Полісся. Ніжин, 2004. Вип. 25. С. 121–126. 8. Полтавщина. Енциклопедичний довідник / за ред. А. В. Кудрицького. Київ: Українська енциклопедія, 1992. 1024 с. 9. Череватенко Л. Єфіменко Родіон Дмитрович. Енциклопедія сучасної України. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=20173