ДУХОВЕНСТВО В РОМАНІ П. КУЛІША “ЧОРНА РАДА”

Архів, Випуск 59 (2020)

І. Л. Приліпко
д-р філол. наук, доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Розкрито особливості зображення духовенства в романі “Чорна рада” П. Куліша. З’ясовано історичну основу образів представників церкви, специфіку художньої рецепції історичної правди. Акцентовано на взаємозв’язку суспільно-політичних та церковно-релігійних процесів.

Ключові слова: історична правда, образ, ідея, духовенство, церква.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(59).153-167

Список використаної літератури

Багрій Р. Шлях сера Вальтера Скотта на Україну (Тарас Бульба М. Гоголя і Чорна рада П. Куліша в світлі історичної романістики Вальтера Скотта) / Р. Багрій. – К., 1993. – 296 с. Гуляк А. Становлення українського історичного роману / А. Гуляк . – К., 1997. – 293 с. Івашків В. До питання про художню концепцію роману П. Куліша Чорна рада / В. Івашків // Пантелеймон Куліш : матеріали і дослідження. – Львів ; НьюЙорк, 2000. – С. 41–54. Ігор (Ісіченко), архієпископ Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ. Історія Христової Церкви в Україні / архієпископ Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ Ігор (Ісіченко). – Х., 2003. – 471 с. Історія Русів / пер. І. Драча ; вступ. ст. В. Шевчука. – К., 1991. – 318 с. Куліш П. Наруга єзуїтів над василіанами в Галичині / П. Куліш // Пантелеймон Куліш : матеріали і дослідження. – Львів ; Нью-Йорк, 2000. – С. 171–184 Куліш П. Чорна рада / П. Куліш // Твори : у 2 т. / П. Куліш. – К., 1994. – Т. 1. – С. 38–173. Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки. – К., 1992. – 192 с. Літопис Самовидця. – К., 1971. – 208 с.; Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори / В. Микитась. – К., 1994. – 288 с. Морозов О. Політична діяльність української православної ієрархії в добу Руїни: єпископ Мефодій (Максим Филимонович) / О. Морозов // Громадські протистояння в історії України: від непорозумінь і розбрату до національної консолідації : матеріали Всеукр. наук.-практич. конф., приуроченої до 350-ї річниці Чорної Ради в Ніжині (26 черв. 2013 р., м. Ніжин). – Ніжин, 2013. – С. 97–109. Нахлік Є. Пантелеймон Куліш: особистість, письменник, мислитель : у 2 т. / Є. Нахлік. – К., 2007. – Т. 2. – 462 с. Огієнко І. (митрополит Іларіон). Українська церква / І. Огієнко ; упоряд., авт. передм. М. С. Тимошик. – К., 2007. – 408 с.