ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНО-ДІАЛОГІЧНЕ ПРОЧИТАННЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ СМИСЛІВ У ПОВІСТІ І.НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО “КАЙДАШЕВА СІМ’Я”

Архів, Випуск 57 (2019)

Ганна Токмань
д-рпед. наук, канд. філол. наук, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Переяслав

Анотація

Статтю присвячено соціологічним смислам повісті І. НечуяЛевицького “Кайдашева сім’я”. Досліджено соціальну проблематику твору та її художнє втілення. Проведено діалог текстів повісті та теоретиколітературного трактату І. Нечуя-Левицького. Простежено за впливом соціальних чинників на екзистенцію літературних героїв.

Ключові слова: повість, соціальна проблематика, художність, діалог, екзистенція.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.3(57).186-193

Список використаної літератури

1.Карпенко І. Творчість І. Нечуя-Левицького як історичне джерело /І.Карпенко//Вісн.Придніпров.держ.акад.буд-ваіархіт.–2011.–№11. –С.111–119. 2.МарсельГ.Таємницяродини/Г.Марсель;перізфр.Г.Марсель.–К., 1999.–С.80–112. 3.Нечуй-Левицький І.Кайдашевасім'я/І.Нечуй-Левицький//Твори:у 2 т. /І.Нечуй-Левицький.–К.,1986.–Т.2.–С.153–279. 4. Нечуй-Левицький І. Сьогочасне літературне прямовання. Історія українськоїлітературноїкритикиталітературознавства:хрестоматія:у3кн. /І.Нечуй-Левицький.–К.,1998.–2кн.–С.212–221.