HRYHORII SKOVORODA AND THE PRESENT

Volume 63-2 (2022)

K. V. Marchuk, Student
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Summary

The article is devoted to the study of the epistolary heritage of Hryhorii Skovoroda. Particular attention is paid to the theme of redundancy, affinity and friendship. Other views and philosophical foundations of the thinker are generally outlined. It is proved that the thoughts of the great philosopher do not lose their
importance in modern times.
Keywords: Hryhorii Skovoroda, Ukrainian philosopher, epistolary heritage, kinship, redundancy, friendship.

Files to Download

Download

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(63).114-119

References

1. Hryhorii Skovoroda. Tvory: U 2 t. – K.: AT "Obereghy", 1994. – (Gharvard. b-ka davnjogho ukr. pysjmenstva). T. 2: Traktaty. Dialoghy. Prytchi. Pereklady. Lysty. – S. 226–378. 2. Ushkalov L. V. Hryhorii Skovoroda / Khudozh. – oformljuvach Je. V. Vdovychenko. – Kharkiv: Folio, 2009. S. 123. 3. Shevchuk V. O. Muza Roksolansjka: Ukrajinsjka literatura XVI–XVIII stolitj: U 2 kn. Knygha drugha: Rozvynene baroko. Piznje baroko. – K.: Lybidj, 2005. S. 579–594. 4. Kocjubynsjka M. Kh. Lyst i ljudy. Rozdumy pro epistoljarnu tvorchistj. K.: Dukh i litera, 2009. – S. 584. 119 5. Ghnatjuk L. P. Mova Hryhoriia Skovorody: khaos chy systema? // Kuljtura slova. – Vyp. 64. – 2004. – S. 3–9. 6. Drach I. F. Hryhorii Skovoroda: Bioghrafichna povistj. Drach I.F., Krymsjkyj S. B., Popovych M. V. – K.: Molodj, 1984. – S. 216.