OSIP MAKOVOI ABOUT THE ROLE OF THE PRESS IN FORMING THE LEGAL STATUS OF A WOMAN IN THE SOCIETY

Archive, Volume 53-2 (2018)

Summary

The article covers the journalistic activities of Osyp Makovei and the influence of the Ukrainian press on the formation of the legal status of women during the period of the end. XIX – early Twentieth century.

Key words: press, legal status, women’s rig

Files to Download

Download

References

1. Законы о женщинах: (Сборник всех постановлений действующего законодательства, относящихся до лиц женского пола) / Изд. Я.А.Кантович. – СПб., 1899. – С.66,70. 2. Жіночі студії в Україні. Жінка в історії та сьогодні. /за ред. Л.О. Смоляр– 1999. – С.107-108. 3. Сімович В. Йосип Маковей. Праці у двох томах Том 2: Літературознавство. Культура./Упорядкування Л.Ткач, О. Івасюк за участю Р.Пилипчука; передмова Федора Погребенника./Василь Сімович. – Чернівці: Книги – ХХІ. – 2005. – С. 366-373. 4. Ольга Кобилянська. Твори в п’яти томах. Т.5. – С.320. 5. Величко І. Наталія Кобринська//Жіноча доля. – 1928. – Ч.1 – 2. – С.5-6. 6. Маковей О. З життя і письменства: Хрестини «ЛітературноНаукового Вісника»//ЛНВ. – 1998.- Т.1. – С.3. 7. Засенко О. Осип Маковей (Життя і творчість)/Видавництво художньої літератури «Дніпро». – Київ, 1968. – С.177-179. 8. О.Маковей. Ольга Кобилянська (Літературно-критична студія). – ЛНВ. – 1899. - Т. V. Кн.1. – С.50. 9. Кріль Й. Осип Маковей.(До 100-річчя з дня народження)/Йосип Кріль. – Київ:Знання, 1966. – с. 45.