P. KULISH’S ACTIVITIES ON UKRAINIZATION OF GALICIA IN LATE 1850–1860s

Archive, Volume 59 (2020)

R. B. Kharchuk
PhD, Senior Research Fellow, Shevchenko Institute of Literature of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Summary

The article is devoted to the problem of P. Kulish’s ideological influence on the seminarians of Lviv in 1861‒1867. The author dwells on the personal contacts of the writer with the Galicians at that time, considering that P. Kulish’s authority was based on the fact that he positioned himself as asuccessor of Shevchenko(O. Fedoruk) and on his participation in the Cyril and Methodius Brotherhood (E. Nakhlik). However, no less important, in her opinion, there were two writer’s texts: The opening word to the hromada and What is the cost of Shevchenko as a folk poet, which helped the Galicians to determine their own Ukrainian identity.

Keywords: P. Kulish, Galicia, Lviv seminarians, contacts, Opening word to the hromada, What is the cost of Shevchenko as a folk poet, Ukrainian identity, language as a marker of national identity

Files to Download

Download

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(59).200-211

References

Vybrani lysty Panteleimona Kulisha ukrainskoiu movoiu pysani / pid red. Yu. Lutskoho; peredm. Yu. Shevelova. – Niu-York ; Toronto, 1984. – 326 s. Vozniak M. Lystuvannia Panka Kulisha z Oleksandrom Konyskym / M.Vozniak // Nova Ukraina. – 1923. – № 10. – 139‒148 s. Vozniak M. Nedrukovana avtobiohrafiia Volodymyra Shashkevycha / M.Vozniak. – Lviv, 1911. – 29 s. Vozniak M. Ostanni znosyny P. Kulisha z halychanamy / M.Vozniak // ZNTSh. – 1928. – T. СХLVIII. – S. 165‒240. Hlushko S. Lystuvannia P. O. Kulisha z L. M. Zhemchuzhnykovym (1854‒1877 rr.) / S. Hlushko // Ukraina. – 1926. – Kn. 2/3. – S. 163‒180. Hordynskyi Ya. Do istorii kulturnoho i politychnoho zhyttia v Halychyni / Ya. Hordynskyi. – Lviv, 1917. 264 s. Dudko V. Stattia Ivana Lashniukova Ob otnoshenyy halytskykh rusynov k sosediam (1862): atrybutsiia, problematyka, konteksty / V. Dudko // Ukrainskyi arkheohrafichnyi shchorichnyk. Nova seriia. – Kyiv, 2006. – Vyp. 10/11. – S. 362‒368. Korespondentsiia Yakova Holovatskoho v litakh 1850–62 / vydav Dr. K. Studynskyi. – Lviv, 1905. – 592 s. Kostomarov M. Obzor sochynenii, pysannykh na malorusskom yazyke / M. Kostomarov // Tvory: v 2 t. / M. Kostomarov. – Kyiv, 1967. – T. 2. – S. 375‒393. Kulish P. Perednie slovo do hromady: Pohliad na ukrainsku slovesnost / P. Kulish // Khata : almanakh / P. Kulish. – SPb., 1860. S. VII‒XXII. Kulish P. Sobornoe poslaniie Kulisha Halychanamъ / P. Kulish // Kyevskaia Staryna. – 1898, – Kn. 10. – S. 115‒117. Kulish P. Choho stoit Shevchenko, yako poet narodnii / P. Kulish // Osnova. – 1861. – № 3. – S. 25‒32. Nakhlik Ye. Panteleimon Kulish i Ruska triitsia: Do problemy ideolohichnykh shukan sered ukrainskoi intelihentsii XIX stolittia / Ye. Nakhlik. – Lviv, 1994. – 30 s. Pysma Kulysha k D. S. Kamenetskomu (1857‒1867) // Kyevskaia Staryna. – 1898. – T. 62, yiul‒avhust. S. 132‒144. Raikivskyi I. Vzaiemyny P. Kulisha z halychanamy v 1870-kh rr. / I. Raikivskyi // Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Istoriia / Za zah. red. prof. I. S. Zuliaka. – Ternopil, 2015. – Vyp. 1, ch. 1. – S. 44‒50. Syn Ukrainy: Volodymyr Bonifatiiovych Antonovych : u 3 t. / upor. V. Korotkyi, V. Ulianovskyi. – Kyiv, 1997. – T. 2. – 448 s. Studynskyi K. Do istorii vzaiemyn Halychyny z Ukrainoiu v 1860–1873 rr. / K. Studynskyi // Ukraina. Naukovyi dvokhmisiachnyk ukrainoznavstva pid redakchieiu P. Kulisha. – 1928. – Kn. 2. – S. 6–40. Studynskyi K. Slidamy Kulisha / K. Studynskyi // ZNTSh. – 1928. – T. 148. – S. 241‒306. Studynskyi K. Halychyna y Ukraina v lystuvanni 1860‒1880 rr. – Kharkiv ; Kyiv, 1931. – 606 s. Taras Shevchenko v krytytsi / za zah. red. H. Hrabovycha. – Kyiv, 2013. – T. 2. – 803 s. Fedoruk O. Do istorii stanovlennia kultu Shevchenka u Halychyni u 60-kh rr. XIX st. / O. Fedoruk // Kyivska Starovyna. – 2001. – № 4. – S. 56–68. Fedoruk, O. Ukrainsko-polski vidnosyny u pertseptsii Panteleimona Kulisha (Kontekst halytskoho suspilno-literaturnoho protsesu 60-kh rr. XIX st.) / O. Fedoruk // Ukraina moderna. – 2003. – Ch. 8. – S. 73‒105. Chaikivskyi Yu. Volodymyr Stebelskyi: Zhyttia i kharakterystyka / Yu. Chaikivskyi // LNV. – 1905. – T. 32, kn. 11. – S. 81‒109; kn. 12. – S. 191‒214. Yakymovych B. Taras Shevchenko i Halychyna: vid pershoho znaiomstva do naukovoho zibrannia poetychnykh tvoriv (shtrykhy do halytskoi vydavnychoi Shevchenkiiany) / Yu. Chaikivskyi // Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist. – Lviv: 2015. – Vyp. 25. – S. 355–375. Sereda O. As a Father among Little Children: The Emerging Cult of Taras Shevchenko as a Factor of the Ukrainian Eastern Galicia in the 1860s. / O. Sereda // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. – 2014. – №1. S. 159‒188.