SPECIFICITY OF USING THE MEANS OF PSYCHOLOGISM IN OSIP MAKOVEI’S PROSE “LONELINESS”

Archive, Volume 53-2 (2018)

Summary

In the article the specificity of using the means of psychologism in the work of Osip Makovei’s “Loneliness” is investigated. Particular attention is paid to the peculiarities of narration, its intonation pattern, emotions, composition of the work, artistic means.

Key words: psychological novel, psychologism, composition, emotions.

Files to Download

References

1.Маковей О. Самота [Електронний ресурс]/О. Маковей. – Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Makovei_Osyp/ (дата звернення: 30.01. 2018). – Назва з екрана. 2.Спатар І. Жанротворча функція часопростору у творах Елізи Ожешко «Тадейко» та Осипа Маковея «Самота» / І. Спатар // Актуальні проблеми викладання літератури у середній та вищій школі. Султанівські читання. Зб. ст. — Вип. ІІ. — Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2012. — С. 175– 184. 3.Ткаченко А. Мистецтво слова : Вступ до літературознавства : Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів / А. Ткаченко. – 2-е вид., випр. і доповн. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2003. – 448 с.