THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF I. FRANKО
IN THE ACTIVIZATION OF THE FEMINIST MOVEMENT
IN UKRAINIAN LITERATURE. XIX – BEGINNING. XX CENTURY

Volume 62-1 (2022)

N. M. Gaevska, PhD, Prof., O. V. Gaevska, PhD, Associate Prof.
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Summary

The article deals with the role of I. Franko in activating and supporting women
writers in their activities in Ukrainian literature. XIX – beginning 20th century, the
question of I. Franko’s multifaceted contacts with Lesya Ukrainka, Natalya
Kobrynska, Olga Kobylyanska, Dniprova Chaika, Ulyana Kravchenko, Hrytska
Hryhorenko and other artists of this period is highlighted. The general literary and
artistic process of cinema has been clarified. XIX – beginning 20th century, literary
critics’ interest in the feminist movement.
Key words: feminism, modernism, creativity, dialogue, national idea, activation.

Files to Download

Download

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(62).17-26

References

1. Ageyeva V. Zhy'ttyepy's emansy'pantky', abo Yak staty' samij sobi cillyu // Ulyana Kravchenko. Xry'zantemy'. – K., 2019. – S. 15 . 2. Alchevs'ka X. Tvory'. – K., 1990. – S. 84. 3. Gry'nevy'cheva K. Zustrichi z poetom // Arka. – 1948. – Ch. 1. – S. 11. 4. Gundorova T. I. Neoromanty'chni tendenciyi tvorchosti O. Koby'lyans'koyi (Do 125-richchya z dnya narodzhennya) // Radyans'ke literaturoznavstvo. – 1988. – № 11. – S. 32. 5. Dniprova Chajka. Divchy'na-chajka. Vy'brani tvory'. – K., 1987. – S. 135. 6. Koby'lyans'ka O pro samu sebe // Koby'lyans'ka O. Tvory': u 5 t. – K., 1963. – T. 5. – S. 332. 26 7. Malanchuk-Ry'bak O. Ideologiya ta suspil'na prakty'ka zhinochogo ruxu na zaxidnoukrayins'ky'x zemlyax XIX – pershoyi trety'ny' XX st. – Chernivci: Kny'gy' XXI, 2006. – S. 202. 8. Sriblyans'ky'j M. Borot'ba za indy'vidual'nist' (Z literaturnogo zhy'ttya r. 1911 na Ukrayini) // Ukrayins'ka xata. – 1912. – Berezil' i kviten'. – S. 180. 9. Franko I. Zibr. tvoriv: u 50 t. – K., 1982. – T. 26. – S. 378. 10. Franko I. Zibr. tvoriv: u 50 t. – K., 1982. – T. 37. – S. 279. 11. Franko I. Z ostannix desyaty'lit' XIX v. // Zibr. tvoriv: u 50. – T. 41. – S. 526. 12. Franko I. Konkurs "Zori" // Zorya. – 1895. – № 11. – S. 219. 13. [FrankoI. Lesya Ukrayinka. // Zibr. tvoriv u 50-ty' tomax – K.: Nauk., dumka, 1981.– T. 31. – S. 270–271. 14. Franko I. Mariya Markovy'ch (Marko Vovchok). Posmertna zgadka. // Zibr. tvoriv u 50 t. – K., 1982. – T. 37. – S. 276–278. 15. Franko I. Zibr. tvoriv: u 50 t. – K., 1982. – T. 31. – S. 33. 16. Franko I. Stare j nove v suchasnij ukrayins'kij literaturi // Franko I. Zibr. tvoriv: u 50 t. – K. : Naukova dumka, 1982. – T. 35. – S. 108. 17. Franko I. Ukrayins'ka literatura za 1899 rik // Franko I. Zibr. tvoriv: u 50 t. – T. 33. – S. 14–15. 18. Shvecz' A. Zhinka z xy'stom Ariadny'. Zhy'ttyevy'j svit Nataliyi Kobry'ns'koyi u generacijnomu, svitoglyadnomu i tvorchomu vy'mirax. – L'viv, 2018. – S. 188. 19. Yaroshy'ns'ka Ye. Tvory'. – K., 1968. – S. 62.