ЕПІСТЕМНИЙ ХАРАКТЕР ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СМИСЛІВ “БАЙКИ ПРО КОЗЕНЯ ТА ВОВКА-СОПІЛКАРЯ” Г. СКОВОРОДИ

Випуск 63-2 (2022)

О. М. Холод, д-р філол. наук
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ

Анотація

Метою дослідження стала ідентифікація ознак епістемного характеру інтерпретації смислів “Байки про козеня та вовка-сопілкаря” Г. Сковороди студентами-гуманітаріями віком від 17 до 39 років, що навчаються в одному з вишів м. Івано-Франківськ. Методами дослідження було обрано холізм, гіпотетико-дедуктивний метод, аналіз, синтез, класифікацію, експеримент, спостереження, кількісно-якісний аналіз.

Методика передбачала пропозицію 25-ти досліджуваним віком від 17 до 39 років, які навчаються за гуманітарною спеціальністю, прочитати текст “Байки про козеня та вовка-сопілкаря” Г . Сковороди, після чого досліджуваних попросили заповнити таблицю із соціометричними даними й виконати таке завдання: “Прочитайте текст, що подано далі. Запишіть свою відповідь на запитання: “Як ви розумієте зміст прочитаного тексту?”.

За результатами дослідження були сформульовані загальні висновки: ознаки епістеми чітко експлікувалися в усіх реакціях за чотирма критеріями аналізу інтерпретацій смислів “Байки про козеня та вовкасопілкаря” Г. Сковороди.

Ключові слова: епістема, байка, Г. Сковорода, досліджувані,ознаки.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(63).191-205

Список використаної літератури

1. Алексєєва К. І. Епістема // Велика українська енциклопедія. Сковороди [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://vue.gov.ua/Епістема (дата звернення: 18.12.2022) 2. Байки в українській літературі XVII–XVIII ст. (підг. тексту В. І. Крекотня). – Київ, 1963. – С. 150–178. 3. Власенко А. Особливості байок Г. Сковороди [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/anastasiavlasenko2017/tvorcist/ osoblivostibajokgskovorodi 4. Копаницька Я. В. Традиція і новаторство Григорія Сковороди в тлумаченні сюжетів байок // Шкільна бібліотека (макет). – 2021. – № 3. – С. 118–122. 5. Огойко А. Григорій Сковорода "Бджола та Шершень": читати текст, аналіз [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://navsi200.com/literaturne/ hryhorij-skovoroda-bdzhola-ta-shershen/ 6. Паніото В. І., Максименко В. С. Харченко Н. М. Статистичний аналіз соціологічних даних. – Київ: Видавничий дім "КМ Академія", 2004. – С. 181–182. 7. Britannica, The Editors of Encyclopaedia. "holism". Encyclopedia Britannica, 4 Aug. 2010. URL: https://www.britannica.com/topic/holism. Accessed 25 December 2022. 8. Kholod, Oleksandr (2022): Appendices (dataset) for the article "The epistemic nature of the interpretation of meanings "Fables about a kid and a wolf-piper" by H. Skovoroda". figshare. Dataset. URL: https://doi.org/10.6084/ m9.figshare.2177 9840.v1. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.21779840.v1