ЕПІСТОЛЯРНА СПАДЩИНА І. КАРПЕНКА-КАРОГО ЯК ФОРМА ВИРАЖЕННЯ АВТОРСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ

Випуск 60 (2021)

О. В. Пилипей
канд. філол. наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Йдеться про специфіку епістолярію як форми художнього вираження авторської позиції І. Карпенка-Карого. Розглянуто приватні листи письменника до різних кореспондентів, виявлено й згруповано авторські точки зору на світ.

Ключові слова: авторська позиція, авторська точка зору на світ, лист, приватне листування, епістолярна спадщина, емоційно-психологічний стан, психологія творчості.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.60.175-186

Список використаної літератури

1. Бабенко О. На сторожі духовності: національний характер українців у творчості І. Тобілевича. Кіровоград: Алтей, 1998. 633 с. 2. Бахтин М. Автор и герой. К философическим основам гуманитарных наук. СПб., 2002. С. 248–299. 3. Вашків Л. Епістолярна літературна критика: становлення, функції в літературному процесі. Тернопіль, 1998. 134 с. 4. Гладкий В. Листи письменників. Українське літературознавство. Львів, 1970. Т. 8. 200 с. 5. Дем'янівська Л. Іван Карпенко-Карий (І. К. Тобілевич). Життя і творчість. Київ: Либідь, 1995. 144 с. 6. Коцюбинська М. Листи і люди. Роздуми про епістолярну творчість. Київ: Дух і літера, 2009. 129 с. 7. Кузьменко В. Письменницька епістолярія в українському літературному процесі 20–50-х років ХХ ст.: автореф. ... дис. канд. філол. наук. Київ, 1999. 21 с. 8. Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром'як, Ю.І. Ковалів та ін. Київ: ВЦ "Академія", 1997. 752 с. 9. Ляхова Ж. Теоретичні питання дослідження епістолярію українського письменства. Третій Міжнародний конгрес україністів. Харків, 1996. С. 86. 10. Мазоха Г. Теоретичні аспекти дослідження письменницького епістолярію. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. № 2 (261). Ч. 1. 2013. С. 152–160. 11. Назарук М. Українська епістолярна проза кінця 16 – початку 17 ст.: дис. ... канд. філол. наук. Київ, 1994. 192 с. 12. Невідомий Іван Тобілевич (Карпенко-Карий): листи, п'єси / Упоряд. і вст. стаття С. Бронза. Вид. 2-ге, прероб. та доп. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. 576 с. 13. Павлішена Л. Модифікація жанру комедії у творчості Івана КарпенкаКарого: автореф. дис. ... канд. філол. наук. Чернівці, 2010. 20 с. 14. Падалка Н. Вивчення творчості І. Карпенка-Карого (І. Тобілевича) в школі: посібник для вчителів. Київ: Рад. школа, 1970. 152 с. 15. Пільгук І. Іван Карпенко-Карий (Тобілевич). Київ: Молодь, 1976. 296 с. 16. Святовець В. Епістолярна спадщина Лесі Українки: Листи в контексті художньої творчості. Київ: Вища школа, 1981. 183 с. 17. Цибаньова О. Літопис життя і творчості І. Карпенка-Карого (І. К. Тобілевича). Київ: Дніпро, 1967. 451 с.