ЕСТЕТИЧНІ КООРДИНАТИ ШЕЙМАСА ГІНІ

Архів, Випуск 48-2 (2017)

Анотація

Проаналізовані естетичні погляди Шеймаса Гіні. Досліджено його бачення поезії, вірша та постаті поета. Проаналізовано ряд раніше не розглянутих в українському літературознавстві есе.

Ключові слова: Шеймас Гіні, естетика, естетичні погляди, поезія, поет, вірш

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Борев Ю. Эстетика: Учебник / Юрий Борев – Москва: Высшая школа, 2002. – 511 с. 2. Гегель Г. Эстетика. В 4-х томах. / Георг Гегель. – Т. 1. – М : Искусство, 1968. – 330 с 3. Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром'як, Ю.І. Ковалів та ін. – К. : ВЦ. Академія, 1997. – 752 с. 4. Хини Ш. Чур, мое! : избр. эссе и стихотворения: [перевод] / Шеймас Хини ; [предисл. Г. Кружкова]. – Москва : Текст, 2007. – 297 с. 5. Heaney S. Findes keepers Selected prose 1971–2001 / Seamus Heaney. – London : Faber and Faber – 452 p.