ЕТОЛОГІЧНА ОПОВІДЬ КЛАСИКА

Архів, Випуск 57 (2019)

Анатолій Ткаченко
д-рфілол. наук, проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Звернуто увагу на потребу нового текстологічно вивіреного безцензурного видання творів І. Нечуя-Левицького, куди слід долучити й раніше не публіковані та маловідомі тексти. Зокрема, йдеться про нарисову оповідь “Як сахарні голови літали в повітрі”, написану понад сто років тому та з невідомих причин не віддану до друку.

Ключові слова: оповідання, нарис, нарисова оповідь, етологія, міжетнічні взаємини, реалістичний стиль.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.3(57).160-173

Список використаної літератури

1.Із спадщини І.С. Нечуя-Левицького (подала В.А.Левицька) // Рад. літературознавство.–1978.–№12.–С.65–73