ЕВОЛЮЦІЯ ЗАСОБІВ ТВОРЕННЯ САТИРИ ТА ІРОНІЇ У ТВОРЧОСТІ М. КРОПИВНИЦЬКОГО ТА Ю. ВИННИЧУКА (на матеріалі твору М. Кропивницького “По ревізії” та роману Ю. Винничука “Мальва Ланда”)

Випуск 60 (2021)

О. П. Медведчук
асп., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

Розглянуто особливості використання комічного, а саме: іронії та сатири в драматичному етюді М. Кропивницького “По ревізії” та романі Ю. Винничука “Мальва Ланда”. Проаналізовано художні засоби створення комічного ефекту та простежено їх еволюцію. Визначено, що М. Кропивницький у своєму етюді “По ревізії” моделює суперечності за принципом оксюморону, використовує асоціативну іронію, звуковий метатезис, доводить певні моменти в творі до ситуативного абсурду. Натомість у художньому арсеналі Ю. Винничука наявні такі новаторські засоби, як лексичні алогізми, оказіональні новоутворення, нісенітниці та абсурдні історії, засоби комічної модальності стереотипних виразів. Виявлено, що обидва письменники найчастіше вдаються у своїх творах саме до складного комізму, який спонукає читача до аналізу і роздумів.

Ключові слова: комічне, іронія, сатира, сарказм, абсурд, гротеск, асоціативна іронія, нісенітниці, каламбур.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.60.112-123

Список використаної літератури

1. Винничук Ю. Мальва Ланда. Київ: Спадщина, 2012. 464 с. 2. Калита О. Засоби іронії в малій прозі (кінець ХХ – початок ХХІ століття). URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/11395/3/Zasoby _ironii.pdf 3. Кропивницький М. По ревізії. URL: https://www.ukrlib.com.ua/books/ printit.php?tid=2683 4. Мороз Л. Іронія як форма реалізації комічного у художньому творі. URL:http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/44-chotirnadtsyatavseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/253-ironiya-yak-formarealizatsiji-komichnogo-u-khudozhnomu-tvori 5. Мороз Л. Марко Кропивницький "По ревізії". URL: https://www.myslened revo.com.ua/uk/Lit/K/KropyvnytskyM/Studies/Moroz/PoRevizjiji.html 6. Николаев Д. Смех – оружие сатиры. Москва: Искусство, 1962. 224 с. 7. Новиков А. Учитель корифеїв: Життя Марка Кропивницького. Харків: ХІФТ, 2019. 248 с. 8. Походня С. Языковые виды и средства реализации иронии. Київ: Наукова думка, 1989. 123 с.