ФАРБОВАНИЙ ЛИС ІВАНА ФРАНКА Й ПРИНЦИПИ КВАНТОВОЇ МЕХАНІКИ (психологічні й фізичні трансформації Лиса Микити в казці Івана Франка як експлікація тенденцій функціональності принципів квантової механіки в макросвіті)

Випуск 62-1 (2022)

О. М. Холод
д-р філол. наук Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

Анотація

Розглядаються тенденції трьох принципів квантової механіки для
мікросвіту (принцип невизначеності, принцип додатковості, або
доповнюваності та принцип суперпозиції, або накладання) як такі, що
мають спільні риси з тенденціями аналізу процесів, що відбуваються в
макросвіті. Гіпотеза доводиться під час аналізу казки “Фарбований Лис”
Івана Франка. Метою дослідження стали ідентифікація, пошук й опис
психологічних і фізичних трансформацій Лиса Микити в казці Івана Франка
як експлікація тенденцій функціональності принципів квантової механіки в
макросвіті. Серед методів дослідження були обрані методи аналізу,
синтезу, контент-аналізу за одиницями “образ” і “тема”. Методикою
дослідження ми обрали таку процедуру: пошук публікацій, дотичних за
проблематикою до аналізованої нами проблеми; здійснення контент-аналізу
за одиницею “образ” і “тема”; класифікація ідентифікованих фрагментів
тексту казки “Фарбований Лис” за трьома критеріями: “Відповідність
принципу невизначеності”, “Відповідність принципу доповнюваності” і
“Відповідність принципу суперпозиції. На базі здійсненого аналізу було
сформульовано висновок про те, що тенденції, відбиті у трьох принципах
квантової механіки для вивчення процесів мікросвіту (принцип
невизначеності, принцип додатковості, або доповнюваності та принцип
суперпозиції, або накладання), яскраво фіксуються в процесах макросвіту.
Ключові слова: принципи квантової механіки, Іван Франко, Лис
Микита, Фарбований Лис, принцип невизначеності, принцип додатковості,
принцип суперпозиції.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(62).158-171

Список використаної літератури

1. Ивахно А. А. Принципы квантовой механики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://spravochnick.ru/fizika/kvantovaya_mehanika/principy_ kvantovoy_mehaniki/ 2. Коржиманов А. Квантовая суперпозиция: как физики учатся понимать её правильно [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://22century.ru/ popular-science-publications/quantum-superposition 3. Правда й легенди про Святого Миколая: 10 маловідомих фактів / 5 канал / – 2016. – 19 грудня. – Дата звернення: 03.12.2021. 4. Франко І. Фарбований Лис [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://kazky.org.ua/zbirky/franko-zviri/farbovanyj-lys 5. Dirac, A. M. (1947). The principles of quantum mechanics, Third Edition, Oxford at the Clarendon Press, 10–14. 6. Ott, Michael. St. Nicholas of Myra // The Catholic Encyclopedia. Vol. 11. – New York: Robert Appleton Company, 1911.