ФЕМІНІСТИЧНА І ЖІНОЧА ПРОЗА В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Архів, Випуск 56-2 (2019)

Анотація

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття в українську літературу приходить нове покоління митців, серед яких визначну роль відіграють жінки-письменниці – Наталя Кобринська, Ольга Кобилянська, Уляна Кравченко, Дніпрова Чайка, Євгенія Ярошинська та ін. Це покоління ставить жіночу ідею на висоту найбільш відповідальних проблем тогочасної суспільної дійсності. Кінець ХІХ століття позначений могутнім впливом і поширенням феміністичного руху. Ідеї жіночої емансипації, зокрема матеріальне і духовне визволення жінки, її право на самореалізацію і подолання усталених стереотипів, ставали могутнім фактором модернізації життя, побуту, соціальних і приватних відносин наприкінці ХІХ століття. Жіноча тематика і феміністичні ідеї широко представлені в творчості зазначених вище письменниць. Загалом, жіноча творчість була одним із найбільших модерністських відкриттів, абсолютно новим в українській літературі явищем. У творах письменниць з’явилися нові героїні, які вже могли розповісти про власні бажання та прагнення. Жінка дістала більше можливостей для самореалізації, самоствердження.

Ключові слова: фемінізм, жіноча проза, емансипація, героїня, інтерпретація, ідентичність, феміністична теорія.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Єфремов С. Історія українського письменства / С. Єфремов. – К.: “Феміна”, 1995. – 688 с. 2. Кобринська Н. Вибрані твори / Н. Кобринська. – К.: Дніпро, 1980. 3. Крупка М. Українська жіноча проза: дві епохи, дві версії / М. Крупка. – Р.: Видавець О. Зінь, 2008. 4. Павличко С Дискурс модернізму в українській літературі / С. Павличко. – К.: Либідь, 1997. 5. Франко І. З останніх десятиліть ХІХ віку / І. Франко. – Літературно-науковий вісник. – 1901. – Т. ХV. – С. 60.