ФРАНКО У ПЕРЕКЛАДАХ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИХ ПОЕТІВ

Архів, Випуск 49 (2017)

Анотація

Висвітлено проблему рецепції творчості І. Франка в контексті перекладацької практики азербайджанських поетів. Проаналізовано питання творчих контактів азербайджанської та української літератури. Приділено увагу перекладу азербайджанськими авторами поетичних творів і балад І. Франка. Наголошено на значущості культурних взаємин і розвитку порівняльно-літературознавчих контактів між Україною та Азербайджаном; наголошено, що творча спадщина І. Франка тепер звучить англійською, польською, російською, грузинською, литовською, німецькою й іншими мовами.

Ключові слова: переклад; поезія; взаємини; мова; Україна; Азербайджан.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Аббас Аджалов (Абдулла). Выдающийся сын украинского народа (И. Франко-110) / Аджалов (Абдулла) Аббас // "Азербайджан". – Баку, 1966. – № 9. – С. 76–82. 2. Беюкага Гасымзаде. Избранные произведения / Гасымзаде Беюкага. – Баку : "Азернешр", 1976. 3. Арзуманов Вагиф. Азербайджано-украинские литературные связи / В. Арзуманов. – Баку : "Элм", 1982. 4. Вервес Г. Роль Івана Франка у розвитку порівняльного літературознавства / Г. Вервес // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин. – Л. : Світ, 1998. – С. 263–266. 5. Гахраманов Алигейдар. Великий писатель украинского народа (И. Франко – 100) / А. Гахраманов // "Азербайджан". – Баку, 1956. – № 8 – С. 42–45. 6. Гусейн Гашимли. Сонет и терцет в азербайджанской поэзии / Г. Гашимли. – Баку : "Элм", 2003. 7. // "Коммунист". – Баку, 1941. – 28 мая. – С. 4. 8. Лебединська Т. Культура Сходу в літературній і науковій діяльності Івана Франка / Т. Лебединська // Іван Франко і світова культура : Матеріали міжнародного симпозіуму ЮНЕСКО (Львів, 11–15 вересня 1986) : у 3 кн. / упоряд. Б. З. Якимович. – К. : Наук. думка, 1989. – Кн. 2. – С. 61–63. 9. Панах Халилов. Литература народов СССР : в 2 т. / П. Халилов. – Баку : "Маариф", 1975. – Т. 1. 10. Сафарли Эльшад. Поэт обречен к одиночеству / Э. Сафарли. – Баку : "Нурлан", 2004. – С. 2–5. 11. Теплий І. "Зів'яле листя" Івана Франка англійською мовою: проблеми відтворення в світлі Франкової перекладацької концепції / І. Теплий // Нагуєвицькі читання – 2008: Іван Франко і новітнє українство : Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 190–212. 12. Франко І. Абу-Касимові капці: арабська казка / І. Франко. – Львів : Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1924. 13. Франко І. Варлаам і Йоасаф, старохристиянський духовний роман і єго лїтературна істория / І. Франко // Записки Наукового товариства імені Шевченка : Т. Х. ; під ред. М. Грушевського. – Львів, 1896. – Кн. II. – С. 29–80. 14. Франко И. Избранные произведения / И. Франко. – Баку : "Азернешр", 1941. 15. Франко И. Газель / И. Франко // "Азербайджан генджлери". – 1966. – 7 октября. – С. 4. 16. // "Эдебиййат газети". – 1941. – 9 марта. – С. 4.