ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА І СУЧАСНІСТЬ

Випуск 63-2 (2022)

К. В. Марчук, студ.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Досліджено епістолярну спадщину Григорія Сковороди. Особливу увагу приділено темі надмірності, сродності та дружбі. Загально окреслено інші погляди та філософські засади мислителя. Доведено, що думки великого філософа залишаються актуальними й донині.
Ключові слова: Григорій Сковорода, український філософ, епістолярна спадщина, сродність, надмірність, дружба.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(63).114-119

Список використаної літератури

1. Григорій Сковорода. Твори: У 2 т. – К.: АТ "Обереги", 1994. – (Гарвард. б-ка давнього укр. письменства). Т. 2: Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи. – С. 226–378. 2. Ушкалов Л. В. Григорій Сковорода / Худож. – оформлювач Є. В. Вдовиченко. – Харків: Фоліо, 2009. С. 123. 3. Шевчук В. О. Муза Роксоланська: Українська література XVI–XVIII століть: У 2 кн. Книга друга: Розвинене бароко. Пізнє бароко. – К.: Либідь, 2005. С. 579–594. 4. Коцюбинська М. Х. Лист і люди. Роздуми про епістолярну творчість. К.: Дух і літера, 2009. – С. 584. 5. Гнатюк Л. П. Мова Григорія Сковороди: хаос чи система? // Культура слова. – Вип. 64. – 2004. – С. 3–9. 6. Драч І. Ф. Григорій Сковорода: Біографічна повість. Драч І. Ф., Кримський С. Б., Попович М. В. – К.: Молодь, 1984. – С. 216.