ГУЦУЛЬЩИНА У ПРОЗІ ІВАНА ФРАНКА ТА ВІРИ ВОВК

Архів, Випуск 49 (2017)

Анотація

Присвячено компаративному аналізу художньої рецепції карпатського краю у прозі Івана Франка та Віри Вовк. Об’єктом детального дослідження стали оповідання “Терен у нозі”, “Як Юра Шикманюк брів Черемош” і повість “Тотем скальних соколів” Віри Вовк. Окреслено чотирирівневу репрезентацію етнопростору Гуцульщини у творах письменників, яку сукупно формують культурно-історична, антропологічна, природногеографічна й морально-аксіологічна складові. Виявлено особливості художнього зображення кожної з них. На основі цього представлено своєрідність творчої рецепції Гуцульщини у прозі Івана Франка та Віри Вовк.

Ключові слова: Гуцульщина; етнопростір; образ гуцула; образ Черемошу; символіка; інтерпретація; художнє мислення.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Вовк Віра. Біографічна мозаїка Віри Вовк / В. Вовк // Вовк В. Проза. – К. : Родовід, 2001. – С. 27–58. 2. Вовк Віра. Духи й дервіші / В. Вовк // Вовк В. Проза. – К. : Родовід, 2001. – С. 59–158. 3. Вовк Віра. Тотем скальних соколів / В. Вовк. – Ріо-де-Жанейро ; Л. : БаК, 2010. 4. Денисюк І. Гуцульські оповідання Івана Франка / І. Денисюк // Денисюк І. Літературознавчі та фольклористичні праці : у 3 т., 3 кн. – Л. : Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2005. – Т. 2. – С. 95–106. 5. Салій О. Проблематика добра і зла в гуцульській прозі Івана Франка і Гната Хоткевича / О. Салій // Вісн. Львів. ун-ту. Серія : Філологічна. – 2013. – Вип. 58. – С. 42–60. 6. Франко І. Лист до О. Маковея (23 липня 1898 р.) / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1986. – Т. 50. – С. 106–107. 7. Франко І. Лист до О. Франко (28 липня 1907 р.) / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1986. – Т. 50. – С. 327–328. 8. Франко І. Лист із Бразилії / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1976. – Т. 2. – С. 268–271. 9. Франко І. Лук'ян Кобилиця. Епізод із історії Гуцульщини в першій половині XIX в. / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1986. – Т. 47. – С. 248–288. 10. Франко І. Терен у нозі. Оповідання з гуцульського життя / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1979. – Т. 21. – С. 375–390. 11. Франко І. Терен у нозі / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1976. – Т. 5. – С. 265–286. 12. Франко І. Як Юра Шикманюк брів Черемош / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1979. – Т. 21. – С. 424–472.