І.НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКА ЖІНОЧА ПРОЗА КІНЦЯ ХІХ– ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Архів, Випуск 57 (2019)

НадіяГаєвська, канд. філол. наук, проф., ОленаГаєвська, канд. філол. наук
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Київ

Анотація

Ідеться про вплив І. С. Нечуя-Левицького на розвиток української жіночої прози кінця ХІХ – початку ХХ ст. Ключові слова: проза, оригінальність, модернізм, реалізм, характер, поетика, концептуальність, фемінізм, жіноча проза.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.3(57).41-57

Список використаної літератури

1.КрутіковаН.ІсторіяукраїнськоїлітературиХІХстолітя:у3кн./Н.Крутікова. –К.,1997.–Кн.3.–360с. 2.Нечуй-ЛевицькийІ.Кайдашевасім'я/І.Нечуй-Левицький//Зібр.творів: у10т./І.Нечуй-Левицький.–К.,1965.–Т.3.–С.271–353. 3.ЄфремовС.Історіяукраїнськогописьменства/С.Єфремов.–К.,1995.–520с. 4.ПавличкоС.Дискурсмодернізмувукраїнськійлітературі/С.Павличко.– К.,1997.–320с. 5.Лист Н. Кобринської до І. Нечуй-Левицького від10 жовтня 1900 р. // КобринськаНаталя.Вибр.твори/НаталяКобринська.–К.,1980.–С.410–415. 6.СтефаникВ.ЛистдоБачинського/В.Стефаник//Твори/В.Стефаник.– К.,1964.–С.351–352. 7.Ярошинська Є. Лист до І. Нечуй-Левицького /Є.Ярошинська // Твори /Є.Ярошинська.–К.,1968.–С.405–406. 8.КобилянськаО.Твори:у5т./О.Кобилянська.–К.,1962.–Т.1.–378с.