ІДЕЙНО-ЕСТЕТИЧНА СУГОЛОСНІСТЬ У ПАРАДИГМІ РОМАНТИЗМУ: ТАРАС ШЕВЧЕНКО І ЙОГАНН ВОЛЬФГАНГ ҐЕТЕ

Архів, Випуск 48-2 (2017)

Анотація

З’ясовуються спільні та відмінні риси романтичного типу творчості
Т. Шевченка і Й. В. Ґете. Увага акцентується на світоглядних, ідейних, концептуальних, образних, жанрових та інших особливостях, які свідчать про художню суголосність творчих принципів українського й німецького поетів.

Ключові слова: історія, мотив, образ, поезія, романтизм, стиль, фольклор.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Бойко Ю. Творчість Тараса Шевченка на тлі західноєвропейської літератури / Ю. Бойко // Бойко Ю. Вибрані праці. – К. : "Медекол", 1992. – С. 11–73. 2. Боронь О. Повісті Тараса Шевченка і західноєвропейські літератури: Рецепція та інтертекстуальні зв'язки. Монографія / О. Боронь. – К. : Критика, 2014. – 160 с. 3. Гете Й. В. Вибране / Й. В. Гете / Упоряд., передм. та прим. К. Я. Кусько. – К. : Грамота, 2005. – 528 с. 4. Гете Й.-В. Фауст; Лірика / Й.-В. Гете / Пер. з нім.; передм. Д. С. Наливайка. – К. : Веселка, 2001. – 478 с. 5. Гузар І. Шевченко і Ґете (до 250-ліття від дня народження Ґете і 185-ліття від дня народження Шевченка) / І. Гузар / Наукове товариство ім. Шевченка в Канаді. – Торонто, 1999. – 216 с. 6. Маланюк Є. Від Кобзаря до нації / Є. Маланюк // Маланюк Є. Книга спостережень. – К. : "Атіка", 1995. – С. 11–84. 7. Мовчанюк В. Ґете і ранні поеми Шевченка / В. Мовчанюк // Всесвіт. – 2001. – № 11–12. – С. 178–183. 8. Мовчанюк В. Ґете Йоганн-Вольфґанґ фон / В. Мовчанюк // Шевченківська енциклопедія: В 6 т. – К.: НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка, 2012–2015. – Т. 2: Г–З. – 2012. – С. 237–240. 9. Наливайко Д. Поет національний і всесвітній / Д. Наливайко // Гете Й.-В. Фауст; Лірика / Пер. з нім.; передм. Д. С. Наливайка. – К.: Веселка, 2001. – С. 5–22. 10. Наливайко Д. Шевченко в контексті європейської літератури його епохи / Д. Наливайко. – К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2014. – 56 с. 11. Наливайко Д. Шевченко в контексті романтизму і націоналізму / Д. Наливайко // Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістика. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006. – С. 197–225. 12. Ніковський А. Бібліотека Т. Шевченка / А. Ніковський // Ніковський А. VitaNova: У 4 кн. – Книга І. / Український культурологічний альманах "Хроніка". – К.: "Фенікс", 2015. – С. 219–226. 13. Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко. – К.: Дніпро, 1999. – 672 с.