ІДЕЙНО-ЕСТЕТИЧНІ ДОМІНАНТИ МАЛОЇ ПРОЗИ ОСИПА МАКОВЕЯ (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ «ОПОВІДАННЯ» (1904))

Архів, Випуск 53-2 (2018)

Анотація

У статті досліджено специфіку художнього втілення в малій прозі Осипа Маковея важливих питань галицького життя та національно-культурного поступу межі століть, зокрема проблем села, міста, освіти, становлення української інтелігенції, суспільної емансипації,
становище жінки у сім’ї та суспільстві тощо. Виявлено індивідуальні ознаки художнього наративу письменника.

Ключові слова: художній наратив, ідейно-естетичні домінанти, емансипація, новий герой, традиція, новаторство.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ – поч. ХХст./ Наукововидавниче товариство “Академічний експрес”. – Л., 1999. – 280 с. 2. Маковей О. Історія одної студентської громади. – Л., 1912. – 137с. 3. Маковей О. Твори: В 2 т. – К.:Дніпро, 1990. – Т.2: Художня проза/ Упоряд.та авт.приміт.О.В.Мишанича. – 537 с. Далі, посилаючись на це видання в тексті в дужках зазначаємо тільки сторінку. 4. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі: монографія. – К.: Либідь, 1999. – 447 с. 5. Франко І. З останніх десятиліть ХІХ віку // Франко І. Зібр. творів : У 50 т. – К .: Наук, думка, 1976 – 1986. – Т. 41. 6. Франко І. Зібр. творів: У 50 т. – К .: Наук, думка, 1976 – 1986. – Т. 33.