ІНТЕГРАЦІЯ ПАН’ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТЕАТРАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ ЕПОХИ БАРОКО В ІСТОРИЧНУ ДРАМУ КОРИФЕЇВ

Випуск 60 (2021)

О. М. Сліпушко, А. О. Катюжинська

Анотація

Досліджено особливості інтеграції пан’європейських театральних традицій епохи Бароко в історичну драму корифеїв. Особливу увагу приділено дослідженню специфіки творення барокової драматургії XVIII ст. та її впливу на формування драматичної традиції корифеїв. Виокремлено основні європейські тенденції, репрезентовані в історичних барокових драмах. Доведено, що спадкоємність проявляється насамперед на рівні національної ідентичності. Проаналізовано історичні драми Ф. Прокоповича “Володимир”, анонімного автора “Милість Божа” та М. Старицького “Богдан Хмельницький”, І. Карпенка-Карого “Сава Чалий” у порівняльному аспекті. З’ясовано спільні й відмінні риси в інтерпретаційних моделях центральних образів державних діячів.

Ключові слова: історична драма, епоха Бароко, Ф. Прокопович, “Володимир”, “Милість Божа”, театр корифеїв.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.60.199-210

Список використаної літератури

1. Білоус П. Трагікомедія "Володимир" Ф. Прокоповича і "Гамлет" В. Шекспіра. Ренесансні студії. 2012. Вип. 18–19. С. 151–156. 2. Возняк М. Історія української літератури. Львів: Світ, 1994. Т. 2. 555 с. 3. Єфремов С. Історія української літератури. Київ: Феміна, 1995. 688 с. 4. Ісіченко І. Історія української літератури: епоха Бароко (XVII–XVIII ст.). Навчальний посібник для студенів вищих навчальних закладів. Львів: Святогорець, 2011. 568 с. 5. Історія українського театру: у 3 т. За ред. Г. Скрипник. Київ: ІМФЕ, 2017. Т. 1. 676 с. 6. Карпенко-Карий І. Сава Чалий. Драматичні твори. Київ: Наукова думка, 1989. С. 284–348. 7. Малютіна Н. Українська драматургія кінця ХІХ – початку ХХ ст. Київ: Академвидав, 2010. 256 с. 8. Милість Божа. Українська література XVIII ст. За ред. В. Крекотня, О. Мишанича. Київ: Наукова думка, 1983. С. 306–324. 9. Мишанич О. Українська література XVIII ст. Українська література XVIII ст. За ред. В. Крекотня, О. Мишанича. Київ: Наукова думка, 1983. С. 5–28. 10. Наливайко Д. Очима Заходу: Рецепція України в Західній Європі XI– XVIII ст. Київ: Основи, 1998. 578 с. 11. Синявська Л. Українська драматургія кінця ХІХ – початку ХХ століття: комунікативні стратегії: монографія. Одеса: КП ОМД, 2019. 302 с. 12. Сліпушко О. "Володимир" Феофана Прокоповича як українська просвітницька класицистична драма. Література. Фольклор. Проблеми поетики. Вип. 36. Київ: Київський університет, 2012. С. 259–263. 13. Софронова Л. Старовинний український театр. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. 336 с. 14. Старицький М. Богдан Хмельницький. Твори в 6 т. Т. 4. С. 5–174. 15. Сулима М. Українська драматургія ХVII–ХVIII ст. Київ: Стилос, 2010. 368 с. 16. Франко І. Русько-український театр. Історичні обриси. Зібрання творів у 50 т. Київ: Наукова думка, 1981. Т. 29. С. 293–336. 17. Шевчук В. Українська барокова драма. Загальні зауваження. Муза Роксоланська: Українська література XVІ–XVІІІ ст. Київ: Либідь, 2005. Т. 2. С. 382–392.