ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ КРІЗЬ ПРИЗМУ НТРИГИ В УКРАЇНСЬКОМУ РЕТРОДЕТЕКТИВІ

Архів, Випуск 48-1 (2017)

Анотація

Присвячено аналізу сучасного українського ретродетективу з огляду на інтерпретацію історичних подій. Порушено питання розмежування історичного детективу та ретродетективу, а також сфер масової та міддл-літератури. Окреслено основні ознаки власне українського ретродетективного жанру в умовах літературної традиції.

Ключові слова: ретродетектив, історичний детектив, масова література, міддл-література, формульна література, жанровий канон.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Вольский Н., Моисеев П. Русские предшественники Єдгара По // Вопросы литературы М., 2012. – Вып. 6. – С. 262–277. 2. Кавелти Дж. Г. Изучение литературных формул / Дж. Г. Кавелти : [перевод с англ. Е.М. Лазаревой] // Новое литературное обозрение. – 1996. – № 22. – С. 33–64. 3. Кононенко Є. Жертва забутого майстра, Київ 2007, – 174 с. 4. Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / [авт.-уклад. Ю.І. Ковалів]. – Т. 2. – К. : ВЦ "Академія", 2007. – 624 с. 5. Лотман Ю.М. Выход из лабиринта / Ю.М. Лотман // Эко У. Имя розы. – М. : Радуга, 1998. – С. 650–669. 6. Марченко О. Сім тез Андрія Кокотюхи про ретро-Львів та дитячу книжку в Україні [Електронний ресурс] / Олена Марченко. – Режим доступу : http://tvoemisto.tv/news/sim_tez_andriya_kokotyuhy_pro_retrolviv_ta_dytyachu_k nyzhku_v_ukraini_70035.html. 7. Мясников В. Историческая беллетристика: спрос и предложение [Электронный ресурс] / В. Мясников // Новый мир. – 2004. – № 4. – Режим доступа к журналу :http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2002/4/mias.html. 8. Рыжкова Л.А. Понятие "развлекательная литература" в современном литературоведении / Л.А. Рыжкова // Вісник Київського університету. Літературознавство. – Вип. 28. – К. : Вища школа, 1986. – С. 61–65. 9. Рыжченко О.С. Руский ретродетектив vshystorycalmystery (сравнительно-сопоставительная характеристика русского и зарубежного исторического детектива) [Электронный ресурс] / О.С. Рыжченко. – Режим доступу : file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Nzl_2014_1(2)__14.pdf. 10. Романенко О.В. Семіосфера української масової літератури: текст. Читач. Епоха / Олена Віталіївна Романенко; Наук. ред. Анатолій Борисович Гуляк. – К. : Якубець А. В., 2014. – 362 с. 11. Філоненко С.О. Масова література в Україні: дискурс / ґендер / жанр : [монографія / наук. ред. Т.І. Гундорова] / Софія Філоненко. – Донецьк : ЛАНДОН– ХХІ, 2011. – 432 с. 12. Філоненко С. Як найкращий сищик імперії пройшов крізь вогонь, воду і мідні труби [Электронный ресурс] / С. Філоненко. – Режим доступу : http://bukvoid.com.ua/print/?20351. 13. Харлан О.Д. Розвиток жанру ретро-детективу в сучасній європейській літературі [Електронний ресурс] / О.Д. Харлан. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apif/2009_4/harlan.pdf. 14. Черная В.Л. Древний Египет в современном англо-американском ретродетективе: [монография] / В.Л. Черная, И.В. Черный. – М. : Мануфактура, 2008. – 170 с. 15. Черняк М. Феномен массовой литературы XX века / Черняк М.А. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2005. – 308 с. 16. Чупринин С. Звоном щита / С. Чупринин // Знамя. – 2004. – № 11.