ІНТЕРТЕКСТ ЯК СВІТ: ОРИГІНАЛ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ (на матеріалі творчости Григорія Сковороди)

Випуск 63-2 (2022)

А. О. Ткаченко, д-р філол. наук, проф.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Хрія “пізнай себе” інтертекстуальна, її автор – не Сократ і не Сковорода. Зате йому належить оригінальне трактування міту про Наркиса та вчення про природжені нахили людини, її споріднену діяльність. Полемічно заперечено заміну в адаптації Валерія Шевчука для школярів “душі” на “нутро”, а Глаголу (Божого Слова) на “знання”; відкинуто й анонімний макаронічний покруч “сродна праця”. На прикладі художнього осягнення “феномена волошки” в поезії П. Тичини, А. Малишка, І. Драча розкрито проблематику порушення гармонії між красивим і корисним. Постає актуальна і нині, і повсякчас тема: красиве/корисне/моральне – і художність.
Ключові слова: Григорій Сковорода, інтертекст, красиве-кориснеморальне, кардіоцентризм, лівопівкульний раціоцентризм, споріднена діяльність, мистецька ідея, художність.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(63).147-158

Список використаної літератури

1. Borev YU. (1969). Éstetyka [Aesthetics]. 350 p. (in Russ.). 2. Honchar, O. (2012). Tvory [Works]. Vol. 9, 1. (Vols. 1–12). 868 p. (in Ukr.) 3. Krysteva YU. (2000). Razrushenye poétyky [The Destruction of Poetics] // Frantsuzskaya semyotyka. Ot strukturalyzma k poststrukturalyzmu / Per. s fr., vstup. st. H.K. Kosykova. P. 458–483. (in Russ.). 4. Skovoroda H. (1972). Literaturni tvory [Literary works] / Vstup st., uporyad. i prym. B. Derkacha. 436 p. (in Ukr.). 5. Skovoroda H. (1984). [Poeziya] [Poetry] // Antolohiya ukrayinsʹkoyi poeziyi. U 6 t., T. 1 / Uporyad. V. Shevchuk. P. 330–344. (in Ukr.). 6. Skovoroda H. (1983). Sad pisenʹ [Garden of songs] Vybr. tvory. Dlya st. shkil. viku / [Per. M. Zerova, P. Pelekha, V. Shevchuka; Peredm., uporyad. ta prymit. V. Yaremenka]. 190 p. (in Ukr.). 7. Tanyuk L. (2006). Tvory [Works]. V 60 t. T. 6 : Shchodennyky 1962 r. 920 p. (in Ukr.).