ІНТРИГА ІДЕНТИЧНОСТІ: ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА В ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ П. ТИЧИНИ Й В. ПОЛІЩУКА

Випуск 63-2 (2022)

Ю. І. Ковалів, д-р філол. наук, проф.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Присвячено з’ясуванню ступеню ідентичності літературного образу Григорія Сковороди реальній його постаті в поемі-симфонії П. Тичини й роману у прозі і віршах В. Поліщука. Обидва автори, діючи в межах художньої дійсності, інакшій, не тотожній довкіллю, подавали не копію філософа й поета, а власні інтерпретації, трактували його як текст, але накладали на нього особистісні й корпоративні (партійно-ідеологічні) матриці, які не завжди відповідали його сутності. Коли П. Тичина йшов до Г. Сковороди через музику, то В. Поліщук через наукову рецепцію. Давалися взнаки й обов’язкові соціологічні, класові алгоритми. Поставали авторські образи поета й філософа. Тому виникає питання про справжнього конкретно-історичного Г. Сковороду як тексту, який мав би підказати авторам адекватні коди прочитання його сутності hapax legomenon (лат.: річ або явище в одному екземплярі), коли б вони йшли від тексту (концепції), а не від себе. Інтрига ідентичності лишилася не розв’язана, філософ-поет і довкілля оперували (оперують) відмінними знаковими системами, завжди були й лишаються іншими, інакшими.
Ключові слова: ідентичність, типологічні ряди, hapax legomenon, екзистенціювання, духовні цінності, сковородинська символіка, декодування.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(63).88-98

Список використаної літератури

1. Васьків М. Романні форми в українській літературі 1920–1930-х років. – Кам'янець-Подільський : Буйницький О. А., 2009. – 325 с. 2. Косінова О. М. Концепція панмузичності у творах Павла Тичини : дис. … канд. філол. наук. – К., 2013. – 207 с. 3. Поліщук В. Вибрані твори / упорядн. Олеся Омельчук. – К. : Смолоскип, 2014. – 680 с. 4. Сулима М. Книжиця у семи розділах. – К. : Фенікс, 2006. – 424 с.