ІСТОРИЧНІ РЕМІНІСЦЕНЦІЇ КОЗАЦЬКИХ ЛІТОПИСІВ У РОМАНІ І.НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО “ГЕТЬМАН ІВАН ВИГОВСЬКИЙ”

Архів, Випуск 57 (2019)

Оксана Сліпушко, д-р філол. наук, проф., Анастасія Катюжинська, студ.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню особливостей художньої інтерпретації історичних подій і постатей у романі “Гетьман Іван Виговський” І. НечуяЛевицького. Особливу увагу приділено інтерпретації специфіки барокової історіографії. Визначено характерні риси авторської історичної концепції та вплив на її формування козацьких літописів. Проаналізовано художнє переосмислення ролі й місця особистості в історії та історії в житті людства у світогляді І. Нечуя-Левицького. Обґрунтовано особливості трактування образу гетьмана Івана Виговського в козацьких літописах і романі І. НечуяЛевицького в компаративному аспекті.

Ключові слова: художня інтерпретація, історія, історична постать, барокова історіографія, козацькі літописи, історичні ремінісценції, І. Нечуй-Левицький, роман “Гетьман Іван Виговський”.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.3(57).151-160

Список використаної літератури

1. Величко С. Літопис / С. Величко ; пер. з книж. укр. мови, вступ. ст., комент.В.Шевчука;відп.ред.О.Мишанич.–К.,1991.–Т.1.–371с. 2.ЛуценкоЮ. Григорій Грабянкаі йоголітопис/Ю.Луценко//Літопис гадяцькогополковникаГригоріяГрабянки.–К.,1992.–С.3–9. 3.Нечуй-ЛевицькийІ.ГетьманІванВиговський/І.Нечуй-Левицький.–Л., 1899.–340с. 4. ПриходькоІ. Українська ідея у творчості І.Нечуя-Левицького /І.Приходько.–Л.,1998.–70с. 5. ЧервакБ. Образ гетьмана Виговського в українській літературі /Б.Червак.–Дрогобич,1993.–75с. 6.ШевчукВ.Дорогавтисячуроків:роздуми,статті,есе/В.Шевчук.–К., 1990.–411с. 7.Шевчук В. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мисленняXVI–XVIІIст.:у2кн./В.Шевчук.–К.,2007.–Кн.1.–717с. 8.ШевчукВ.МузаРоксоланська:українськалітератураXVI–XVIIIстоліть: у2кн./В.Шевчук.–К.,2005.–Кн.2–728с.