ІВАН ФРАНКО – ДОСЛІДНИК ФОЛЬКЛОРНОЇ ПРОЗИ

Архів, Випуск 49 (2017)

Анотація

Проаналізовано дослідження ролі Івана Франка у студіюванні усної народної творчості та його авторське розуміння психічних і естетичних основ фольклору.

Ключові слова: фольклор; усна творчість; поезія; джерело творчості.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Денисюк І. Національна специфіка українського фольклору / І. Денисюк // Літературознавчі та фольклористичні праці : у 3 т., 4 кн. – Л., 2005. – Т. 3. – С. 15–43. 2. Кирчів Р. Фольклористика в науковій діяльності Івана Франка (теоретико-методологічні аспекти) / Р. Кирчів // Іван Франко: Дух, наука, думка, воля : матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка. – Л. : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – Т. І. – С. 881–898. 3. Народні пісні в записах Івана Франка. – 2-ге вид., доп. і перероб. упорядкування, вступна стаття і примітки О. І. Дея. – К. : Музична Україна, 1981. 4. Пилипчук С. Іван Франко – дослідник неказкової фольклорної прози / С. Пилипчук // Народознавчі зошити. – № 4 (106). – 2012. – C. 1–12. 5. Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1976–1986.