ІВАН ФРАНКО ПРО ВІЗАНТІЙСЬКИЙ ПРОТОПЛАСТ УКРАЇНСЬКОГО ЛІТОПИСАННЯ

Архів, Випуск 49 (2017)

Анотація

Ідеться про працю Івана Франка в галузі наукових досліджень впливів
візантійської літератури на українську стародавню писемність. Візантійські хроніки, на думку Івана Франка, були важливим протопластом/прототекстом українського літописання. Це вводило українську літературу в загальноєвропейський (християнський) контекст і забезпечувало її прочитання на рівні цивілізаційного інтертексту.

Ключові слова: візантійські хроніки; українське літописання; протопласт; прототекст.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Історія української літератури : у 8 т. – К. : Наук. думка, 1967. – Т. 1. 2. Літопис руський ; пер. з давньорус. Л. Є. Махновця. – К. : Дніпро, 1989. 3. Пінчук С. Словник літературознавчих термінів Івана Франка / С. Пінчук, Є. Регушевський. – К. : Наук. думка, 1966. 4. Франко І. Студії над найдавнішими київським літописом / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1976. – Т. 6. – С. 7–190. 5. Франко І. Відгуки грецької і латинської літератур в українському письменстві / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1981. – Т. 30. – С. 240–252. 6. Франко І. Причинки до критики джерел давньоруських пам'яток / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1982. – Т. 37. – С. 433–455. 7. Франко І. Маленькі знахідки із старослов'янської літератури та історії / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1982. – Т. 37. – С. 550–561. 8. Франко І. Передмова (до видання "Апокрифи і легенди з українських рукописів / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1983. – Т. 38. – С. 7–79. 9. Франко І. Найстарші традиції київської землі / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1983. – Т. 39. – С. 335–358. 10. Франко І. [Причинки до історії церковнослов'янської літератури] / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1983. – Т. 39.– С. 534–613. 11. Франко І. Історії української літератури. Від початків українського письменства до Івана Котляревського / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1984. – Т. 40. – C. 7 –372. 13. Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1984. – Т. 41. – C. 194 –470. 14. Франко І. План викладів історії літератури руської… / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1984. – Т. 41. – C. 24–73. 15. Франко І. До редакції газети "Рада" в справі "Нарису історії української літератури" (З приводу рецензії). / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1986. – Т. 50. – C. 378–386.