ІВАН ФРАНКО ЯК ПОПУЛЯРИЗАТОР ПОЗИТИВІЗМУ

Архів, Випуск 49 (2017)

Анотація

Присвячено популяризуванню І. Я. Франком ідей першого позитивізму у громадській діяльності, публіцистиці й наукових творах. Показано, що активне вивчення та популяризація мислителем нової доктрини належить до другої половини 1870-х – першої половини 1880-х рр. Найбільший вплив на світогляд і творчість І. Я. Франка мали праці представників англо-американського й польського позитивізму.

Ключові слова: рецепція “позитивної філософії”; поширення ідей першого позитивізму; концепція “органічної праці”.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Білоус О. Світогляд Івана Франка / О. Білоус. – К. : Рад. Україна, 1956. 2. Геккель Е. Звідки і як взялися люди на землі? / Е. Геккель ; пер. з нім. І. Франка. – Львів : Друк. т-ва ім. Шевченка, 1879. 3. Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856–1886) / Я. Грицак. – К. : Критика, 2006. 4. Гундорова Т. Франко не Каменяр. Франко і Каменяр / Т. Гундорова. – К. : Критика, 2006. 5. Нечиталюк М. Оружием публициста: Вопросы истории, проблематики, идеологической функции, майстерства публицистики Івана Франко / М. Нечиталюк. – Львов : Изд-во ун-та, 1981. 6. Савчук Л. Філософія позитивізму в структурі творчого методу Івана Франка / Л. Савчук // Укр. літ-во. – Л., 2006. – Вип. 68. – С. 27–32. 7. Франко І. Зібрання творів : у 50 т. / І. Франко. – К. : Наук. думка, 1976–1986. 8. Франко І. Додаткові томи до Зібрання творів у 50 т. / І. Франко. – К. : Наук. думка, 2006–2010. – Т. 51–54. 9. Франко І. Мозаїка : Із творів, що не ввійшли до Зібрання творів у 50-ти т. / І. Франко ; упоряд. З. Т. Франко, М. Г. Василенко. – Л. : Каменяр, 2001. 10. Limanowski B. Socyjologija Augusta Comte'a / В. Limanowski. – Lwów : [S. n.], 1875.