ІВАН НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ І ВОЛОДИМИР ЛЕОНТОВИЧ: СПРОБА ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ ЖИТТЯ ТА ТВОРЧОСТІ

Архів, Випуск 57 (2019)

Надія Дига
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Переяслав

Анотація

На прикладі автобіографії Івана Нечуя-Левицького, спогадів, листів Володимира Леонтовича, творів здійснено спробу порівняльного аналізу життєвого та творчого шляху. Доведено, що, хоча літератори не були ровесниками, усе ж формувалися як українці в умовах колоніальної залежності країни, уберегтися від зросійщення їм вдалося завдяки рідніймові, національному фольклору. Спільність реалістичної манери письма літераторів має відмінності: у Івана Нечуя-Левицького вона романтизована, у Володимира Леонтовича позначена поетикою натуралізму, частково модернізму.

Ключові слова: Іван Нечуй-Левицький, Володимир Леонтович, автобіографія, спогади, мова, фольклор, реалізм.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.3(57).69-77

Список використаної літератури

1.Життєпис ІванаЛевицького (Нечуя), написаний нимсамим// Самі про себе:автобіографіївидатнихукраїнцівХІХст.–Нью-Йорк,1989.–С.229–238. 2. Леонтович В. Автобіографія /В. Леонтович // Зібр. творів : у 4-х т. /В.Леонтович.–К.,2005.–Т.3.–С.7–9. 3.ЛеонтовичВ.Листи/В.Леонтович//Тамсамо–Т.4.–С.255–452. 4.ЛеонтовичВ.Спогади/В.Леонтович//Тамсамо.–Т.3.–С.165–207. 5.ЛеонтовичО.ОкриленийУкраїною:життєписВолодимираЛеонтовича з уступамиіроздумами/О.Леонтович.–Переяслав-Хмельницький,2008.–112с. 6.ПогребенникВ. Об'єктивний тип епічного мисленняВ.Леонтовича (на матеріалі повісті "Per pedes apostolorum") /В.Погребенник // Слово і Час. –2007.–№2.–С.27–31. 7.Приліпко І.Л. Ідейно-художні домінанти прози про духовенство в українській літературі ХІХ – початку ХХІ століть : дис. … д-ра філол. наук /І.Л.Приліпко.–К.,2014.–535с.