ХУДОЖНІЙ ДИСКУРС ЛІРИКИ ОСИПА МАКОВЕЯ

Архів, Випуск 53-2 (2018)

Анотація

У статті досліджено художній дискурс та наративні аспекти лірики Осипа Маковея. Особлива увага звертається на характер естетичних шукань, проблематику творів письменника, провідні мотиви. Ліричні тексти Маковея аналізується через призму суб’єктної організації, тенденції у співвідношенні ліричного та наративного у дискурсі поетичних творів.

Ключові слова: ліричний автор, сатира, ліричний персонаж, поезія, іронія, гумор.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Гриневич І. Фольклористичні засоби зображення гумору та сатири в ліричних збірках «Semper idem» і «Дружба» Осипа Маковея // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Badania podstawowe i stosowane: wyzwania i wyniki – Warszawa, 2016. –С.6-11. 2. Жеплинський Р. Пісня в житті та творчості Осипа Маковея / // Народна творчість та етнографія. — 2007. — №. 5. — С. 101-102. 3. Засенко О. Осип Маковей. – К., 1968. – 218 с. 4. Маковей О. Твори у двох томах. – Т. 1. Київ: Дніпро, 1990. – 719 с. 5. Романиця О. Жанрова природа віршованих творів Осипа Маковея // Питання літературознавства. – №86. – 2012. – С.160-170 6. Савеленко І. Міфологічні аспекти фольклорних образів у літературній спадщині Осипа Маковея // Молодий вчений. – №5(20). – 2015. – С.14-17.