ХУДОЖНЯ РЕАЛІЗАЦІЯ ІСТОРИЧНОЇ ТЕМАТИКИ В ПРОЗІ ОСИПА МАКОВЕЯ

Архів, Випуск 53-2 (2018)

Анотація

У статті розглянуто особливості художньої реалізації історичної тематики у прозі Осипа Маковея на матеріалі повісті «Ярошенко».

Ключові слова: історична тематика, історична і художня правда, запорізьке козацтво, Хотинська війна, інтрига, психологізм, герой.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Антонович В. Про козацькі часи на Україні / В. Антонович; післям. М. Слабошпицького; комент. О. Д. Василюк та І. Б. Гирича. – К.: Дніпро, 1991. – 238 с. – С. 82. 2. Засенко Олекса Осип Маковей і його повість «Ярошенко» // Осип Маковей. Ярошенко. – К.: 1985. – С. 16. 3. Маковей О. Автобіографія // Відділ рукописів ІЛ ім. Т. Шевченка НАН України. – Архів О. Маковея. – Ф. 59. – No 10. 4. Маковей О. Про історичні оповідання // «Діло». – 1907. – 18, 19 червня. 5. Маковей О. Ярошенко. Історична повість / О. Маковей. – К.: Дніпро, 1967. – 210 с. 6. Маковей О. Там само. – С. 214. 7. Маковей О. Там само. – С. 212. 8. Маковей О. Там само. – С. 287. 9. Погребенник Ф. «Подорож до Києва» Осипа Маковея // Осип Маковей. Подорож до Києва. – К., 1998. – С. 4 - 5. 10. Погребенник Ф. Там само. – С. 7. 11. Франко І. Зібрання творів: У 50 Т. – К.: 1982. – Т. 35. С. 108.