ХУДОЖНЄ ВТІЛЕННЯ АВТОРСЬКОЇ ПОЗИЦІЇВ УКРАЇНСЬКІЙ ТА ФРАНЦУЗЬКІЙ МАЛІЙ ПРОЗІСЕРЕДИНИ ХХ СТОЛІТТЯ(на матеріалі текстів Василя Земляка “Тихоня”та Жана Жіоно “Чоловік, що саджав дерева”)

Випуск 64-1 (2023)

Олена Пилипей, канд. філол. наук
Український медичний ліцей НМУ імені О. О. Богомольця, Київ асоціація "Український дім", Сен-Жермен-ан Лей, Франція

Анотація

Ідеться про особливості вираження позиції автора в творах українського та французького авторів середини ХХ століття.
Проаналізовано художні прийоми і засоби актуалізації авторської свідомості у творах В. Земляка та Ж. Жіоно, виокремлено авторські точки зору, висловлені в їхніх творах, розглянуто притаманні саме їм художні прийоми та засоби втілення авторської позиції.

Ключові слова: авторська позиція, авторська точка зору, регіональна література, химерна проза, ремінісценція, організація повістування, позасюжетні елементи, обрамлення.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(64).92-101

Список використаної літератури

1. Бахтін М. Проблема тексту у лінгвістиці, філології та інших гуманітарних науках: Досвід філологічного аналізу // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької. Л.: Літопис, 1996. С. 318–322. 2. Виноградов В. О теории художественной речи. М.: Высш. шк., 1971. 3. Земляк В. Тихоня / Земляк. В. Твори у 4 т. К., 1984. Т. 4. С. 152–157. 4. Жіоно Ж. Чоловік, що саджав дерева / Переклад з французької: Андрій Андрусяк. Режим доступу: http://www.pinetum.org/GionoUR.htm 5. Островська А. С. Форми вираження авторської свідомості в творчості письменників нової генерації к. ХІХ – п. ХХ ст. (на матеріалі малої прози В. Стефаника, О. Кобилянської, М. Коцюбинського): Автореф. … канд. філол. наук. Дніпропетровськ, 1999. 6. Стельмах М. Лист до Василя Земляка // Дніпро. 1981. № 6–7. С. 21. 7. Citron. Giono. Paris, 1995. P. 179. 8. Estaunié. J. Roman et Province / J. Estaunié. – 1 vol in 16. – Laffont, 1943. – 317 р. 9. Fourcaut L. Giono Jean 1895 – 1970 / L. Fourcaut // Encyclopedia universalis. – Paris: Encyclopedia Universalis France 1989. Corpus 10: Furtwangler – Guerre de cent ans. P. 471–473. 10. Godar H. Avant-propos Jean Giono. Provence. Textes reunis et presents par Henri Godar. Gallimard, 1993. Р. 9–18. 11. Nartau C., Nouailhac I. Litterature fraincaise. Les grands mouvements litteraires du Moyen Age au XX siecle. – P.: Librio, 2010. – 382 p.