КОМЕДІЯ ЧИ ТРАГІКОМЕДІЯ? (з творчого досвіду Марка Кропивницького)

Випуск 60 (2021)

Л. З. Мороз
д-р філол. наук, проф., провід. наук. співроб., Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Київ

Анотація

Розглянуто жанрові особливості п’єс М. Кропивницького, з’ясовано специфіку форми та змісту комедії й трагікомедії, здійснено спробу їх жанрового розмежування у контексті творчого доробку драматурга. На основі аналізу конкретних текстів простежено особливості репрезентації поетикальних ознак і жанрових принципів комедії й трагікомедії, встановлено суголосність творчих пошуків у межах жанрово-стильових форм драматичних творів М. Кропивницького та Ж.-Б. Мольєра.

Ключові слова: комедія, трагікомедія, жанр, іронія, сатира, трагізм, персонаж

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.60.123-136

Список використаної літератури

1. Бентли Э. Жизнь драмы. Москва: Айрис Пресс, 2004. 332 с. 2. Гримич М.Традиційний світогляд та етнопсихологічні константи українців (Когнітивна антропологія). Київ: Ат "Віпол", 2000. 380 с. 3. Кропивницький М. Твори: в 6 т. Київ: Держ. вид-во худ. літ., 1960. Т. 3. 430 с. 4. Кропивницький М. Твори: в 6 т. Київ: Держ. вид-во худ. літ., 1960. Т. 5. 609 с. 5. Мольєр Жан-Батіст. Комедії. Київ: Держ. вид-во худ. літ., 1958. 412 с.