КОМПАРАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ІВАНА ФРАНКА В ЛІТЕРАТУРНОМУ ДИСКУРСІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Архів, Випуск 49 (2017)

Анотація

Розкривається значення поглядів і праць І. Франка в розвитку компаративістики кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Ключові слова: аналіз; компаративістика; літературознавство; метод.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Клочек Г. Віч-на-віч з Величчю / Г. Клочек // Літ. Україна. – 2016. – № 36. – С. 14. 2. Куца О. Критичні рефлексії І. Я. Франка у контексті літературних теорій Михайла Драгоманова / О. Куца // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту. Серія літературознавство. – 2016. – № 44. – С. 149–154. 3. Наливайко Д. Стан і завдання українського порівняльного літературознавства / Д. Наливайко // Урок української. – 2000. – № 11. – С. 55. 4. Франко І. Зібрання творів : у 50 т. / І. Франко. – К. : Наук. думка, 1976– 1986. – Т. 27. Далі в тексті називаємо том і сторінку. 5. Папуша І. Modus orientalis. Індійська література в рецепції Івана Франка / І. Папуша. – Тернопіль : Збруч, 2000. 6. История всемирной литератури : в 10 т. – М. : Наука, 1983. – Т. 1. 7. Piskorski S. Żywot Swietych Barlaama Pystelnika v Jozafata Krola, Krola indiyskiego / Sebastian Piskarski. – Krakowie : Drukarnia akademicka, 1688. 8. Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові. – 1937. 9. Вервес Г. Роль Івана Франка у розвитку порівняльного літературознавства / Г. Вервес // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин. – Л. : Світ, 1998.