КОНТАМІНАЦІЯ ФІЛОСОФУВАННЯ Й ХУДОЖНЬОГО ВІДОБРАЖЕННЯ У ФІЛОСОФСЬКИХ ПОЕМАХ ІВАНА ФРАНКА

Архів, Випуск 49 (2017)

Анотація

Запропоновано спосіб контамінації у творах І. Франка філософування
й художнього відображення на прикладі його значніших філософських поем “Іван Вишенський”, “Похорон”, “Мойсей”, залучаючи нехудожні тексти – коментарі, нотатки, публічні виступи. Розглянуто Франків спосіб життя як переживання, а не як подієвість. Проаналізовано ставлення І. Франка до ролі інтелігенції як націотворчого елементу в етико-антропологічному аспекті.

Ключові слова: поезія; філософія; інтелігенція; епоха; форма; стиль.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Гаєвський С. Франків "Мойсей": Розвідка і текст поеми / С. Гаєвський / УВАН. – Авгсбург : На чужині, 1948. – С. 10. 2. Гаєвський С. Там само . – С. 9–10. 3. Грабович Г. Іван Франко та Адам Міцкевич / Г. Грабович // І. Франко і світова культура : Матеріали міжнар. симпоз. ЮНЕСКО, Львів, 11–15 вересня 1986 р. : у 3 кн. – К. : Наук. думка, 1990. – Кн. 1. – С. 135–141. 4. Євшан М. І. Франко / М. Євшан // Літературно-науковий вісник. – 1913. – Т. 63, Кн. 7–9 . – С. 286–290. 5. Маланюк Є. Пролог, не епілог (1856–1956) / Є. Маланюк // Іван Франко. Вибір поезій. – Париж, 1956. – С. 9–10. 6. Франко І. І. Вишенський // Там само. – С. 77–78. 7. Франко І. З кінцем року // Там само. – С. 107–108. 8. Франко І. // Там само. – Т. 5. – С. 214. 9. Франко І. Поза межами можливого // Там само. – С. 484. 10. Франко І. // Там само . – Т. 5. – С. 54. 11. Франко І. // Там само. – Т. 34. – С. 159. 12. Франко І. Мозаїка : Із творів, що не ввійшли до Зібрання творів у 50 т. / І. Франко. – Львів : Каменяр, 2001. 13. Франко І. Що таке поступ? / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка. – 1976–1986. – Т. 45. – С. 300–348. 14. Франко І. Дещо про себе самого / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка. – 1976–1986. – Т. 31. – С. 30–31.