КОНЦЕПТ “СВОБОДИ” У ТВОРЧОСТІ СТАНІСЛАВА ОРІХОВСЬКОГО

Архів, Випуск 48-2 (2017)

Анотація

Присвячено дослідженню концепту “свободи” у творчій спадщині
Станіслава Оріховського. Проаналізовано літературний доробок митця, виокремлено домінантні установки надбань гуманіста. Визначено роль провідних понять у творчості письменника й наголошено на значенні його художньої парадигми для розвитку української літератури.

Ключові слова: концепт, свобода, парадигма, універсальність, українське Відродження, Станіслав Оріховський.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Академічний тлумачний словник українськоїмови. Т. 9. – К., 1978. – 917 с. 2. Там само. – С. 98. 3. Етимологічний словник української мови. – Т. 5. – К., 2006. – 705 с. 5. Литвинов В.Д. Ренесансний гуманізм в Україні. – К., 2000. – 472 с. 6. Литвинов В.Д. Станіслав Оріховський. – К., 2004. – 669 с. 7. Оріховський Станіслав [Електрон. Ресурс]. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/old14_16/old14_08.htm. 8. Українська література XVI–XVIII ст. та інші слов'янські літератури. – К., 1984. – 310 с. 9. Українська література XIV–XVI ст. – К., 1988. – 596 с.