КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДИНИ І ДІЙСНОСТІ У ЗБІРЦІ «КРОВАВЕ ПОЛЕ» ОСИПА МАКОВЕЯ

Архів, Випуск 53-2 (2018)

Анотація

У статті розглянуто концепцію людини і дійсності у збірці антивоєнних творів «Кроваве поле» Осипа Маковея. Звернуто увагу на трагіко-драматичне сприйняття автора і персонажів навколишньої дійсності, що за часів Першої світової війни була сповнена руїнами, смертями, каліцтвом, безвихіддю, а також безпам’ятством державагресорів щодо загиблих воїнів. З метою виразити своє бачення цієї соціальної катастрофи письменник вдається до гіркої іронії, риторичних фігур, зіставлення антитези інакомовності, метафори, прийому оживлення, сну та ін.

Ключові слова: трагіко-драматичний пафос, антивоєнний, антигуманний, художня деталь, іронія, риторичні фігури, антитеза.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Бойко О. Д. Історія України: посібник / О. Д. Бойко. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. 2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. – 1440 с. 3. Кобилянська О. «Залісся» Осипа Маковея / Ольга Кобилянська // Українська література межі ХІХ – ХХ століть: хрестоматія: навч. посібник / Упоряд. Н. М. Гаєвська, О. С. Задорожна; за ред. Н. М. Гаєвської. – К.: Либідь, 2016. 4. Маковей О. С. Твори: у 2 т. / Осип Маковей. – Т. 2: Художня проза – К.: Видавництво художньої літератури «Дніпро», 1990. – 537 с. 5. Мифология. Энциклопедия // Пер. с англ. Н. В. Гайдаш, Д. В. Кузнецова, И. В. Сапцыной, Ф. О. Стукалова-Погодина, А. Ю. Цапенко. – М.: ООО, Издательство „РОСМЭН – ПРЕСС”, 2003 – 512 с. 6. Погребенник Ф. Осип Маковей / Федір Погребенник // Маковей О. Твори: у 2 т. – Т. 1: Поетичні твори. Повісті. – К.: Видавництво художньої літератури «Дніпро», 1990. – С. 5-24. 7. Українська література межі ХІХ – ХХ століть: хрестоматія: навч. посібник / Упоряд. Н. М. Гаєвська, О. С. Задорожна; за ред. Н. М. Гаєвської. – К.: Либідь, 2016.