“КРАСИВІ ТА КОРИСНІ” ЖІНКИ У РОМАНІ ІВАНА НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО “НАД ЧОРНИМ МОРЕМ”

Архів, Випуск 48-2 (2017)

Анотація

Уперше втілено спробу аналізу жіночих образів у романі Івана НечуяЛевицького “Над Чорним морем” на предмет виявлення в них рис Нової Жінки. На основі такого аналізу формується висновок про відповідність однієї з героїнь цього роману модерністському типу емансипованої жінки.

Ключові слова: фемінізм, Нова Жінка, краса, користь, класичний реалізм, прозаїк Іван Нечуй-Левицький.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Агеєва В. Жіночий простір. Феміністичний дискурс українського модернізму. – К., 2008 – 360 с. 2. Варикаша М. Гендерний дискурс: семіотичні аспекти // Слово і час – 2008. – №7. – С. 83–89. 3. Грабович Г.Кохання з відьмами // Критика. – 2000. – № 7–8. – С. 5–9. 4. Гундорова Т. Погляд на Марусі // Слово і час. – 1991. – № 6. – С. 15–22. 5. Гундорова Т. "Марлітівський стиль": жіночий кітч // Кітч і література. Травестії – К. : Факт, 2008. – 284 с. – (Сер. "Висока полиця"). 6. Зборовська Н. Перемога плоті // Критика – 1998. – № 10. – С. 28–29. 7. Зборовська Н. Психоаналізі літературознавство: Посібник. – К., 2003 – 392 с. 8. Зборовська Н. Жіноче письмо на порубіжжі віків. – (Леся Українка, Оксана Забужко) [Текст]: 2, 2004. – (Слово і час) // Слово і час. – С. 32–38. 9. Крістева Ю. Полілог / Пер. з фр. П. Таращука. – К., 2004. – 480 с. 10. Нечуй-Левицький І. Над Чорним морем. – Х. : Фоліо, 2008. – 220 с. 11. Павличко С. Фемінізм. – К. : Основи, 2002. – 322 с. 12. Підмогильний В. Іван Нечуй-Левицький. Спроба психоаналізи творчости // Життя і революція – 1927. – № 9. – С. 290–297. 13. Сиксу Э. Хохот Медузы // Введение в гендерные исследования: Хрестоматия. – Харьков, 2001; СПб., 2001 – Ч. 2. – С. 799–821.