КУЛЬТУРНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА МИТЕЦЬ (РОМАН ПЕРСИВАЛЯ ЕВЕРЕТТА «СТИРАННЯ»)

Архів, Випуск 52 (2018)

Анотація

У статті проаналізовано роман Персиваля Еверетта «Стирання» (2001) у контексті культурного виробництва пізнього капіталізму. Сьогодні мистецька продукція інтегрована в товарне виробництво. Відтак економічні зиски детермінують природу літературних текстів. Трансформації у сфері культури, зумовлені логікою пізнього капіталізму, а також кризою ідеології, спричинили виникнення естетичного популізму та стирання меж між високою та комерційною культурою. Роман Персиваля Еверетта «Стирання» яскраво ілюструє функціонування культурної індустрії. Автор змальовує і виробництво, і споживання масової літератури.

Ключові слова: пізній капіталізм, літературне виробництво, роман «Стирання», культурна індустрія.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Сторі Джон. Теорія культури та масова культура. – Переклад з англ. С. Савченка. – Акта, 2005. – 357с. 2. Шимчишин М. М. Гарлемський ренесанс. – Тернопіль: «Підручники і посібники», 2010. – 320с. 3. Adorno Theodor, Horkheimer Max. Dialectic of Enlightenment. – Stanford University Press, 2007. – 304p. 4. Adorno Theodor. The Schema of Mass Culture// The Culture Industry. Selected Essays on Mass Culture/ – London: Routledge, 1991. – 224p. 5. Dirlik Arif. Race Talk, Race, and Contemporary Racism// Publication of the Modern Language Association of America. – Vol. 123. # 5. – P. 1363 – 1380. 6. Everett Percival. Erasure. – Hanover and London: University Press of New England, 2001. – 265p. 7. Jameson Fredric. Postmodernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism Poetics of Social Form). Verso Books, 1992. – 449p. 8. Lovell Terry. Cultural Production// Cultural Theory and Popular Culture: A Reader/ Ed. John Storey. – 2nd ed. – Hemel Hempstead: Prentice Hall, 1998. – 680р. 9. Marcuse Herbert. One Dimensional Man. – London: Sphere, 1968. – 260p. 10. Mills Charles. The Racial Contract. Ithaca: Cornell UP, 1999. – 188p. 11. Warren Keneth. What was African American Literature. – Harvard University Press, 2012. – 192p.