ЛЕСЯ УКРАЇНКА І ТАРАС ШЕВЧЕНКО: ПРОМЕТЕЇЗМ МИСЛЕННЯ

Випуск 61 (2021)

О. О. Злотник-Шагіна, О. М. Сліпушко

Анотація

Досліджено прометеїзм мислення Тараса Шевченка і Лесі Українки, визначено його характер та особливості. Проведено порівняльний аналіз прометеїзму Тараса Шевченка і Лесі Українки, наголошено на їх спільних і відмінних рисах. Представлено прометеїзм як античну і ренесансу ідею, сутність якої визначалася самопожертвою та служінням особистості й народові. Охарактеризовано специфіку сприйняття обома митцями християнської традиції, акцентовано увагу на суто авторських підходах Тараса Шевченка і Лесі Українки до постаті Ісуса Христа, який співвідноситься з постаттю Прометея як певною мірою протилежною з огляду на реалізацію особистості в суспільстві та покликання борця в ньому. Наведено художнє тлумачення ідеї імперіалізму Тарасом Шевченком і Лесею Українкою.

Наголошено на тому, що обидва образи Прометеїв є глибоко автобіографічними, які митці, не будучи прихильниками традиційного християнства, витворили згідно з традиціями античності, доби Ренесансу та національними світоглядними чинниками і засвідчили становлення й утвердження в українській суспільній і світоглядній традиціях ідеї боротьби за національне та протистояння з російським імперіалізмом.

Ключові слова: Тарас Шевченко, Леся Українка, образ Прометея, християнство, античність, Ренесанс, імперіалізм, ідея самопожертви, антропоцентризм.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(61).52-61

Список використаної літератури

1. Іванишин П. Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л. Костенко: монографія. – К. : Академвидав, 2008. 390 с. 2. Леся Українка. Твори. – К. : Дніпро, 2000. – 630 с. 3. Павличко Д. Літературознавство. Критика. Українська література. – К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2007. – С. 227–236. 4. Филипович П. Леся Українка // Филипович П.П. Літературно-критичні статті. – К.: Дніпро, 1991. С. 105–108. 5. Филипович П. Образ Прометея в творах Лесі Українки // Филипович П.П. Літературно-критичні статті. – К. : Дніпро, 1991. – С. 109–116. 6. Шевченко Т. Повне зібрання творів у 12 томах. Том 1. Поезія 1837–1847. – К. : Наукова думка, 1989. – 526 с.