ЛІРИЧНИЙ ОБРАЗ МІСТА В “КРИМСЬКИХ СПОГАДАХ” ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Випуск 61 (2021)

O. Присяжнюк
канд. філол. наук, доц., Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Анотація

Проаналізовано поезію одного з найбільш яскравих та цікавих етапів творчості найвідомішої української поетеси рубежу ХІХ–ХХ ст. – Лесі Українки – поезію кримського періоду. Лірику поетеси розглянуто з нових позицій прочитання поетичного й художнього тексту. Головна увага приділена поняттям “хронотоп”, “топос” як основним категоріям кристалізації образного світу літературного твору. Розкрито просторові панорами, здійснено інтерпретацію антитетичних та еквівалентних топосів, наявних у художніх картинах, в естетично-філософських пошуках вказаного періоду творчості поетеси.

Ключові слова: текст, картина світу, символ, топос, хронотоп.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(61).124-133

Список використаної літератури

1. Костенко А. І. Леся Українка: Художньо-документальна біографія. Київ: Дніпро, 1985. 393 с. 2. Павличко С. Теорія літератури. Київ: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2002. 679 с. 3. Українка Леся. Кримські спогади: Вірші поеми, проза, листи. Сімферополь: Таврія, 1986. 304 с.